Uppgifter

En uppgift kan vara en redovisning, seminarium, prov (muntligt, skriftlig), läxa, uppdrag eller annat som läraren vill bedöma.

När uppgiften skapas väljer läraren vilka kunskapskrav som skall ligga till grund för bedömningen, läraren kan även lägga till förtydliganden om så önskas och ta in kunskapskrav från fler än ett ämne om uppgiften är ämnesövergripande. Kunskapskraven är nedbrutna till meningar i funktionen och lärarna kan här arbeta med kunskapsöversikter för att ytterligare förtydliga.

När uppgiften skapas kan läraren även ange om eleverna själva skall kunna göra en självskattning på sitt arbete.

Läraren kan välja om uppgiften skall vara en individuell eller gruppuppgift. Om det är en gruppuppgift kan läraren enkelt med hjälp av ”drag and drop” funktioner dra elever till olika grupper samt välja om en elev inte skall få en uppgift tilldelad sig. Läraren kan även redigera detta under arbetets gång.

Läraren kan välja när denne skapar uppgifter om elevens inlämning skall skickas till Urkund för plagieringskontroll.

Planeringar och uppgifter som är kopplade till kunskapskrav summeras automatiskt i elevens summativa matris. Elev, vårdnadshavare och mentor kan därmed följa bedömningen och få övergripande koll på hur det går för eleven.

Uppgift Office 365
Klicka på bilden för att se den större.

Mer information kommer inom kort.