skip to Main Content

Våra tjänster

Alla som arbetar på Haldor har skolbakgrund i olika former. Vi har arbetat som lärare, projektledare, IT-ansvariga och lärarutbildare både direkt och indirekt. De flesta inom företaget har även en bakgrund som IT-tekniker. Genom våra kunskaper och förståelse om skola kan vi stötta er i hela IT-processen. Erfarenhet från att ha arbetat med barn med andra behov av stöd, gör att vi tänker i enkla och tydliga strukturer. Våra utvecklare är även utbildade och har kompetens inom GDPR och det vi utvecklar följer de riktlinjerna som finns idag.

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

Digital behovsanalys

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag, allt från vilka system, lärplattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal med under fyra timmar. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov.

Haldors lärplattform

Vi vet hur tufft det är att arbeta som lärare idag med den allt mer krävande och komplexa administrativa bördan man har, detta vill vi underlätta med våra funktioner. Vi vill hjälpa lärarna genom att frigöra tid från administration genom att skapa en lärplattformen som är enkel i funktion och som skapar mervärden för lärare, elever, vårdnadshavare och skolledning. Våra funktioner är integrerad i Microsoft Office 365 och utvecklas kontinuerligt utifrån skolans krav och behov. Vi kan även anpassa funktionerna och tjänsterna utifrån skolors olika arbetssätt.

Arbetsplats som tjänst/ support

Vi supporterar er i ert användande av Office365, men även kring alla de olika digitala verktyg som finns på en skola, detta sker genom vårt aktiva supportstöd och managering av de digitala verktygen. Vi är i synnerhet specialiserade på Windows10 education och hur man får till en serverlös integration mot Office365 med funktioner som man normalt bara får via en traditionell serverlösning. Men vårt stöd finns oavsett vilka digitala verktyg ni har.

Nät som tjänst

Vi ombesörjer att ni har ett väl fungerande trådlöst nät på skolan som vi kontinuerligt övervakar och håller uppdaterat så att era molntjänster fungerar som om de fanns på skolan.

Print som tjänst

Alla skolor behöver också kunna skriva ut och scanna in dokument, genom vår printtjänst så ser vi till att övervaka så att detta fungerar smidigt och att man får rätt behörigheter till skrivarna som lärare och elev.

Server som tjänst

I de fall man vill ha en server för exempelvis en specifik programvara så har vi kompetensen att även stödja er i den processen, det sker Microsofts serverlösning i molnet, Azure. Vi kan sätta upp alla de olika tjänster som Microsoft erbjuder så som PAAS (Program as a service), SAAS (Software as a service) och IAAS (Infrastructure as a service). Eller om man bara vill ha en specifik Windowsserver med efterfrågade tjänster.

Utbildning

Vi är Education Global Training Partner till Microsoft och är certifierade att utbilda i alla verktyg som finns i Office 365 samt Minecraft Education Edition. Vi erbjuder även utbildningar till IT-tekniker och IT-administratörer. Vi strävar alltid efter att leverera den bästa efterfrågade utbildningen och med högst kvalitet. I dialog med beställaren ses utbildningsbehovet över och därefter skräddarsys det där lilla extra. Vi kommer till er och håller utbildningar på plats, men kan vid behov likväl utbilda via exempelvis Skype.

Back To Top