skip to Main Content

Haldor är den pedagogiska lärplattformen i Office 365 och Team for Education

Haldor är den pedagogiska lärplattformen i Microsoft Office 365 och Teams for Education. I Haldor finns alla nödvändiga delar som lärare och elever behöver i sitt pedagogiska arbete, som planering och uppgifter med bedömning mot kunskapskrav och centralt innehåll. Bedömningarna sammanställs i elevens kunskapsöversikt och synliggörs för elever, lärare och vårdnadshavare. Haldor och Microsoft Office 365 fungerar på alla enheter och plattformar.

Översiktsvy som förenklar

Planering och uppgifter

Bedömning

Bedömning Office 365

Plagieringskontroll i Teams

Back To Top