skip to Main Content

Kom igång med Office 365 och Haldor

Testa gratis!

Vill ni testa Haldors lärplattform och utvärdera den gratis?

Självklart går det bra, det är bara att kontakta oss så får ni en demoinloggning så att ni själva kan testa att göra planeringar, uppgifter och bedömningar samt klicka runt i systemet och se fördelarna med Haldors översiktsvy.

Gratis!

Mer information och beställning

Testa Haldors lärandeverktyg på er skola

Vill ni testa och utvärdera Haldors lärplattform på er skola? I så fall genomför vi ett pilotprojekt på er skola under två månader.

  • Haldors översiktsvy för lärare och elever
  • Planering- uppgift- och bedömningsmodul
  • Två utbildningstillfällen
  • Support under två månader

Pris 24.000 kr
Eventuella kostnader för resa och traktamente tillkommer.

För mer information och beställning

Kom igång med Microsoft Office 365

Vi kan vara ett stöd till IT-avdelningar och IKT-pedagoger vid uppstart och under drift. Haldors seniora tekniker hjälper er med uppsättningen av  Microsoft Office 365 och hanteringen av användarkonton och tillhörande delar, såsom licenshantering, mailadresser och grupptillhörigheter. Vi kan även hjälpa till med administrationscentret för SharePoint Online och Azure Active Directory och andra viktiga inställningar som har stor inverkan på användarens upplevelse av tjänsten.

Vi kan komma till er kommun/skola som konsulter eller utbildare beroende på era behov.

Utbildningar för IT-tekniker

Teknisk behovsanalys

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag, allt från vilka system, lärplattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal med under fyra timmar. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov.

Pris 9.000 kr
Eventuella kostnader för resa och traktamente tillkommer.

Boka en behovsanalys här
Back To Top