skip to Main Content
Digitala Veckan

Digitala veckan

Denna vecka ledde Skolverket något som kallades ”Digitala veckan”. Under en vecka är det fokus på digitalisering och skolutveckling.  Det har lagts fram delar ur lärportalerna som handlar om digital kompetensutveckling, samtal, filmer, källkritik etc. Det är bra. Men, en…

Läs mer

Katten på råttan, råttan på repet

Skolverket har krafsat fram lite statistik som visar att den totala andelen behöriga för att söka till gymnasiet sjunker. Några avgörande faktorer kan skönjas: kön, ursprung (=språkkunskaper) och föräldrar. Råkar man vara gosse och ha föräldrar med låg utbildningsgrad och…

Läs mer

Lycka i vardagen

Ett enda litet tillfälle. Några minuter av min tid. Lite samtal, ett förtroende och en förlösande hjälpande hand som plötsligt får en elev att lysa upp, hitta tillbaka till arbetet och kanske någonstans väcktes en förhoppning, jag inte hade en…

Läs mer

Ledarskap II

Då så. Då tar vi fram en fortsättning på föregående blogginlägg och pratar ledarskap på chefsnivå. Det råkade nämligen bli en aning högaktuellt i och med Skolverkets nytillträdde generaldirektör Peter Fredriksson uttalanden i en intervju i Lärarnas tidning 7/9-17. I…

Läs mer

Ledarskap

Vad är egentligen en bra lärare? Vilka ingredienser behövs för ett bra klassrumsledarskap? Vad säger forskningen? Det finns ingen kategori yrkesverksamma som så frekvent granskas och bedöms hur de är som personer, som yrkesmänniska, som person, hur personen talar, är…

Läs mer

Motivation och engagemang

Har ni sett de populärvetenskapliga TV-programmen vetenskapens världs temaomgång denna höst som handlar om skola och forskning? De kallar temat: ”Bästa skolan” och visar upp några intressanta aspekter av skolutformningar och tankegångar som förhoppningsvis kan väcka upp några strutssyndromsskadade skolpolitiker…

Läs mer

Söka statsbidrag

Ibland kan man bli lite fundersam. Jag undrar inte så sällan: hur tänkte de nu? Svaret står oftast skrivet i stjärnorna, så det är bara att fortsätta med att envist blicka framåt, slå på tunnelseendet och gå vidare. Som en…

Läs mer

Språkets betydelse

Hur pratar vi med varandra? Vad är lämpligt och inte? Hur pratar unga med varandra? Hur är språket ute på nätet? Nättrollens kränkande och nedsättande språk, de som vill skada, de som vill hata. De som vill sprida glädje, de…

Läs mer

The end is near…

Terminsslutet är nära och våra kära elever har avslutat eller är på väg att avsluta sina absolut sista delar i olika kurser och ämnen. Solen lyser, sommaren konkurrerar om uppmärksamheten och motivationen att få vara utomhus är hög. Det spelas…

Läs mer

Pengar, pengar, pengar

Alla vet att pengar har betydelse. Ekonomiskt tänkande är avgörande för att exempelvis få ett företag att fungera, som motivation till att arbeta, för att driva en utveckling framåt med mera. Kravet på god ekonomi står dock som en vass…

Läs mer
Back To Top