skip to Main Content

Fokus på målet

Bara sport, bara sport När en elev ska tränas i att nå ett mål, hur ska denne ledas till insikt i vad som krävs, på vilket sätt och med vilka insatser? Om eleven inte förstår var och vad målet är,…

Läs mer

Olympiska spel och skolan

Vintern har tagit grepp om skog och mark, snön ligger drösvis på taken i många landsdelar. Olympiska spelen har precis startat och glädjande nog har Sverige håvat den första guldmedaljen via den fantastiska idrottaren Charlotte Kalla. Nu hålls självklart tummarna…

Läs mer

Pärlan

Hur ser världen ut idag och på vilket sätt reflekteras detta i skolan? Är de kunskaper vi lär våra barn och ungdomar i skolan det de behöver för att rustas inför en framtid vi inte har en aning om? Skolan…

Läs mer

Drömmar

”Jag har en dröm”, som Martin Luther King sa. Vi delar drömmar, ganska många av oss. Jag skulle verkligen önska, att många av dessa drömmar kunde slå in. Några är ändå möjliga att uppfylla, som: en dröm om en skola…

Läs mer

Läskunskaper- en pärla

I det emotsedda resultatet från senaste PIRLS-mätningen (Progress in International Reading Literacy Study) framkommer att läsförmågan hos fjärdeklassarna förbättrats i landet. Sverige uppvisar inte längre ett fallande resultat mätt med internationella mått. Det är sannerligen mycket upplyftande nyheter och en…

Läs mer

Decemberförberedelser

Äntligen är det december! Det betyder att aktiviteterna skruvas upp lite ytterligare. Det pyntas och förbereds inför luciatåg, det tränas in julspel, sånger, det tillverkas diverse olika typer av utsmyckningar och inte ett lågstadiegolv är rent från pappersklipp. Vi inväntar…

Läs mer

Ord

"Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når” (ur: Shakespeares Hamlet, akt III scen I) Kunskap är makt och ordets makt är oändligt. I Shakespearecitatet ovan lyfts en viktig poäng fram, då den belyser ett viktigt…

Läs mer

Kunskapskrav

Nu ska jag ta upp ett brännhett ämne: kunskapskraven i skolan. Dessa är formulerade utifrån noga genomtänkta ordval och har särskilt fokus på att vara vägledande utan att vara alltför styrande. Trodde man. I sin villfarelse. På Skolverket, alltså. Ett…

Läs mer

Politikerstress på Skolverket?

Jag öppnar dagens mail och får punktligt information om nya publikationer från Skolverket. Där kan man hitta mycket intressant och ”intressant”. I dag, gott folk, hittade jag återigen något ”intressant”! Den första publikation som lyfts fram i min stående prenumeration…

Läs mer
Back To Top