Planering

En lärare i ett ämne eller en kurs kan med planeringsfunktionen dela upp kursen/ämnet/terminen i flera moment avgränsade med start- och slutdatum. I varje delmoment kan läraren hantera dokument för momenten, skapa och hantera uppgifter, planera lektioner och jobba med kunskapskrav samt förtydliga kunskapskrav (exempelvis skapa en egen lärandematris).

Läraren väljer vilken grupp planeringen skall gälla för och automatiskt kommer rätt kunskapskrav fram.

Planering Office 365
Klicka på bilden för att se den större.

Mer information kommer inom kort.