Haldors digitala klassrum

Antingen kan en skola eller lärare välja att använda Teams i Office 365 eller Haldors digitala klassrum i SharePoint online.

Haldors digitala klassrum kan anpassas för elevgrupper med särskilda behov.

Nyhetsfeed

 • Möjliggör tvåvägs-kommunikation med skolans elever.
 • Synliggöra viktiga dokument
 • Lägga upp bilder
 • Länka till viktiga dokument
 • Eleverna kan ställa frågor
 • Öppnar och möjliggör diskussioner

Anteckningsblock

 • En standardfunktion på sidan men med olika behörigheter för lärare och elev. Lärare har skrivrättigheter, eleverna har bara läs.
 • Möjligt för lärare att synliggöra och presentera lektionsgenomgångar till eleverna innan, under och efter lektioner.

Kursdokument

 • En samlingsplats där lärare lägger upp alla dokument som de vill använda inom ett specifikt klassrum.
 • De kan med fördel vara Worddokument då lärare har redigeringsmöjligheter men eleverna endast har läsrättigheter till dokumenten.

Samarbetsdokument

 • Ett dokumentbibliotek där alla har läs- och skrivrättigheter till dokumenten.
 • Detta bibliotek är i synnerhet bra då man vill att eleverna ska skriva lektionsanteckningar, eller om man vill att grupparbeten ska vara synliga för varandra.
Klassrum Sharepoint online
Klicka på bilden för att se den större.

Mer information kommer inom kort…