Bedömning

Lärare kan följa elevernas progression framåt i uppgiften genom att se status om eleverna har påbörjat uppgiften eller inte. Läraren kan även gå in i elevens dokument för att se progressionen under arbetets gång.

Lärare kan bedöma elever enskilt och skriva utförlig återkoppling till varje elev men läraren kan även välja att bedöma flera elever samtidigt.

Planeringar och uppgifter som är kopplade till kunskapskrav summeras automatiskt i elevens summativa matris. Elev, vårdnadshavare och mentor kan därmed följa bedömningen och få övergripande koll på hur det går för eleven.

Bedömning Office 365
Klicka på bilden för att se den större.

Mer information kommer inom kort.