skip to Main Content

Ytterligare uppdrag på Jämtlands Gymnasieförbund

JGY logga

Utöver att använda Haldor för att bygga digitala klassrum för lärare och elever kommer Haldor tillsammans med Portal+ leverera intranätsfunktioner till Jämtlands Gymnasieförbund (JGY). Målet är att det skall ge användarna hos JGY en helhet i den digitala vardagen. JGY har sju skolenheter där alla skall kunna gå in på samma intranät och få den information och funktionalitet som är aktuell för just dom. Jobbar man som lärare på Wargentin så skall man få information om vad som händer där, sitt rektorsområde och sitt arbetslag. Plus att man självklart enkelt skall hitta sina kurser och klasser.

JGY använder redan idag Office 365 och Haldor men kommer i och med detta ytterligare ta steg i att nyttja funktionaliteten i bland annat SharePoint Online.

Vi jobbar nära tillsammans med JGYs personal för att få den bästa upplevelsen i detta.  Under detta jobb kommer vi också tillsammans med JGY hjälpa till att skapa en bra digital kommunikationsplan och arbetssätt för alla att interagera.

Back To Top