skip to Main Content

Våra tjänster

Vår vision är att Sveriges lärare skall kunna fokusera mer på utbildning och mindre på administration. Vi på Haldor har arbetat som lärare, projektledare och IT-ansvariga på olika skolor i Sverige. Genom våra kunskaper och vår förståelse för skolverksamhet kan vi stötta skolor och kommuner i hela digitaliseringsprocessen. Vi har erfarenhet av att stötta barn som har särskilda behov vilket gör att vi tänker i enkla och tydliga strukturer.

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

Arbetsplats som tjänst/ support

Vi supporterar er i ert användande av Office 365, men även kring alla de olika digitala verktyg som finns på en skola. Detta sker genom vår aktiva support och genom managering av de digitala verktygen. Vi är i synnerhet specialiserade på Windows 10 Education och hur man får till en serverlös integration mot Office 365 med funktioner som man normalt bara får via en traditionell serverlösning. Med det sagt så erbjuder vi stöd oavsett vilka digitala verktyg ni har.

Nät som tjänst

Vi ombesörjer att ni har ett väl fungerande trådlöst nät på skolan som vi kontinuerligt övervakar och håller uppdaterat så att era molntjänster fungerar som om de fanns på skolan.

Print som tjänst

Alla skolor behöver också kunna skriva ut och scanna in dokument. Genom vår printtjänst så ser vi till att övervaka så att detta fungerar smidigt och att man får rätt behörigheter till skrivarna som lärare och elev.

Server som tjänst

I de fall man vill ha en server för exempelvis en specifik programvara så har vi kompetensen att även stödja er i den processen. Allt sker via Microsofts serverlösning i molnet – Azure. Vi kan sätta upp alla de olika tjänster som Microsoft erbjuder så som PAAS (Program as a service), SAAS (Software as a service) och IAAS (Infrastructure as a service). Eller om man bara vill ha en specifik Windows-server med efterfrågade tjänster.

Kom igång med Microsoft Office 365

Vi kan vara ett stöd till IT-avdelningar och IKT-pedagoger vid uppstart och under drift. Haldors seniora tekniker hjälper er med uppsättningen av  Microsoft Office 365 och hanteringen av användarkonton och tillhörande delar, såsom licenshantering, mailadresser och grupptillhörigheter. Vi kan även hjälpa till med de integrationer som skolor behöver för sin dagliga verksamhet.

Digital behovsanalys

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag; allt från vilka system, lärplattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal med under fyra timmar. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov.

Back To Top