skip to Main Content
Sara Zetterberg VD Haldor

Sara är VD på Haldor och ansvarar för försäljning och marknadsföring. Är du intresserad av att veta vad Haldor kan erbjuda er och boka en demostration av Haldor, ring Sara.

Sara har en bakgrund som Innovation manager på ett företag som tog fram standardiserade IT-tjänster för svensk industri. Tidigare har Sara arbetat med studenter och forskare på universitet med innovation och entreprenörskap.

E-post: sara.zetterberg@haldor.se
Telefon: 070-6560606

Back To Top