skip to Main Content
Teams For Education

Utbildning för lärare i Teams for Education

 

Teams for Education är en smidig applikation anpassad för skolverksamhet i Microsoft Office 365. Här kan lärare och elever samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt, antingen ämnes- eller klassvis. Skolledningar kan även skapa upp ”Personal-Team” för att lätt kunna kommunicera med lärare och övrig personal på skolan. Det finns också möjlighet för lärare att skapa ”Team” för sina egna respektive arbetslag eller ämneslag.

I ett ”Team” skapat för en klass kan lärarna lätt lägga till kanaler, tabbar eller andra funktioner som gör Teams for Education ännu mer lättanvändbart och överskådligt. Exempel på dessa är Haldors plagieringskontroll genom Urkund eller lärplattformens planerings-, uppgifts- och bedömningsmoduler där centralt innehåll samt kunskapskrav finns integrerade. Allt detta för att underlätta lärares och elevers arbetssituation!

Utbildningsinsatsen består av att vi tillsammans går igenom alla de funktioner som finns i Teams for Education, givetvis anpassat efter just era behov. Vi förklarar och illustrerar hur lärare administrerar i Teams for Education och hur de kan skapa grupper för olika syften (klassvis, ämnesvis osv.) samt hur de lägger till samt tar bort medlemmar. Därefter tittar vi närmre på hur planerings- samt uppgiftsfunktionerna fungerar och hur lärare och elever kan arbeta med Teams for Education i förhållande till hela Office 365-paketet.

Vi kan även hjälpa er att komma igång med Teams for Education som ett administrativt och kommunikativt verktyg på hela skolan. Tillsammans med er så skräddarsyr vi hur ni på allra bästa sätt kan nyttja all den potential som finns i Teams for Education på just er skola och efter just era behov!

Utbildningen pågår i ca 2 timmar. Rekommenderas för lärare och skolledning inom grund- och gymnasieskola, universitet och högskola.

Haldors utbildningar genomförs av certifierade och legitimerade lärare och utgår från skolornas behov. Vi kommer gärna till er skola!

Intresseanmälan, utbildning för lärare i Teams for Education

Fyll i dina kontaktuppgifter och vilken utbildning du är intresserad av så hör vi av oss!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Ämne (*)

Telefonnummer (*)

Ditt meddelande

Fyll i bokstäverna för att förhindra skräppost:

Back To Top