skip to Main Content
Haldors Pedagogiska Lärplattform

Haldors pedagogiska lärplattform

Några skolor som valt Microsoft Office 365 har saknat en tydlig startsida. Haldor har utvecklat just en sådan och vi kallar den Haldors översiktsvy. Haldors översiktsvy förenklar navigeringen för lärare, elever samt vårdnadshavare och samlar all information på samma ställe.

I översiktsvyn ser lärare och elever de senaste nyheterna riktade just till dem och de har snabb tillgång till sina personliga scheman. Utöver detta finns också en planeringsfunktion där både lärare och elever kan se kommande och aktuella arbetsmoment i de kurser eller ämnen de jobbar med. Lärare skräddarsyr denna planeringsyta enligt egna behov och önskemål. Slutligen har vi integrerat en uppgifts- samt bedömningsfunktion som knyts samman med en kunskapsmatris för varje elev. Planerings- samt uppgiftsfunktionerna är kopplade mot svenska kunskapskrav och det går smidigt att bedöma eleverna på ett formativt sätt.

Planeringsfunktion
En lärare i ett ämne eller en kurs kan med planeringsfunktionen dela upp kursen/ämnet/terminen i flera moment avgränsade med start- och slutdatum. I varje planeringsmoment kan läraren hantera dokument för momenten samt skapa och hantera uppgifter. Planeringarna och uppgifterna kan kopplas till flera olika kunskapskrav, samt till olika ämnen baserat på om momentet är ämnesöverskridande eller inte. Läraren kan välja att lägga till förtydliganden till kunskapskraven för att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem, samt att endast visa förtydliganden om så önskas. I beskrivningen av planeringen kan läraren använda sig av multimodala uttryckssätt såsom ljud, bild, film och även bädda in PowerPoint-presentationer, Sway-sidor, Forms och mycket mer! Tack vare att Haldor är byggd på Office 365 så kan ni använda er av alla de fantastiska digitala lärverktyg som finns i Microsofts tjänster.

Uppgifter och bedömning
En uppgift kan vara en redovisning, ett seminarium, ett prov (muntligt eller skriftligt), en läxa, ett uppdrag eller något annat som läraren vill bedöma. När uppgiften skapas väljer läraren vilka kunskapskrav som skall ligga till grund för bedömningen utifrån planeringen. Läraren kan även lägga till förtydliganden om så önskas och integrera kunskapskrav från fler än ett ämne om uppgiften är ämnesövergripande. Kunskapskraven i Haldor är nedbrutna till meningar och lärarna kan här arbeta med kunskapsöversikter för att ytterligare förtydliga. När uppgiften skapas kan läraren även ange om eleverna själva skall kunna göra en självskattning på sitt arbete. Läraren kan välja om uppgiften skall vara individuell eller smidigt dela upp eleverna i olika grupper. Om det är en gruppuppgift kan läraren enkelt med hjälp av ”drag and drop”-funktionen dra elever till olika grupper samt välja om en elev inte skall få en uppgift tilldelad sig. Du kan också helt och hållet slumpa fram olika grupper om det passar för uppgiften. Alla dessa funktioner kan läraren redigera längs arbetets gång. Som om det inte var nog så går det även att arbeta med kamratbedömning i Haldor, vilket är ett val som kan göras beroende på uppgift. Slutligen kan läraren välja om elevens inlämning skall skickas till Urkund för plagieringskontroll.

Eleven och dess vårdnadshavare kan därefter se olika bedömningar i elevens kunskapsöversikt utifrån de uppgifter och kunskapskrav som eleven har arbetat med under kursens/ämnets gång. På så sätt är det lätt för elev och vårdnadshavare att få en bra överblick gällande elevens resultat och progression och det ökar transparensen i betygssättningen. Vi tror på en skola där eleven förstår sitt lärande och tar ansvar för sin lärandeprocess, och då behöver resultat och återkoppling vara lättillgängligt och synligt för alla iblandade.

Mer information om Haldors pedagogiska lärplattform

Haldors utbildningar genomförs av certifierade och legitimerade lärare och utgår från skolornas behov. Vi kommer gärna till er skola.

Utbildningsinsatsen innefattar hur lärare arbetar med Haldors lärandeverktyg i Office 365 samt hur lärarna administrerar i Office 365.

Intresseanmälan, utbildning i Haldors pedagogiska lärplattform

Fyll i dina kontaktuppgifter och vilken utbildning du är intresserad av så hör vi av oss!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Ämne (*)

Telefonnummer (*)

Ditt meddelande

Jag godkänner att den data jag lämnar sparas i enlighet med den Integritetspolicy som gäller för Haldors tjänster

Fyll i bokstäverna för att förhindra skräppost:

Back To Top