skip to Main Content
Elever Med Särskilda Behov – Windows 10 Och Office 365

Utbildning för lärare: Elever med särskilda behov – Windows 10 och Office 365

Antalet elever i skolan med särskilda behov är stort. Enligt skollagen är skolor skyldiga att ge elever i behov av särskilt stöd de möjligheter och verktyg de behöver för att lyckas med sin skolgång. Detta är givetvis en stor pedagogisk utmaning som kräver många förändringar och förutsättningar. En möjlighet är just tillgången till digitala verktyg i skolan, som på många sätt erbjuder möjligheter som traditionella pedagogiska verktyg inte kan. I Windows 10 finns en rad olika funktioner inbyggda som är tänkta att underlätta användandet av datorer för personer med olika funktionsnedsättningar, såsom exempelvis synnedsättning, hörselnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar. Exempelvis kan man skräddarsy en elevdator och anpassa den efter olika behov, direkt i operativsystemets inställningar.

Utbildningsinsatsen fokuserar på vilka möjligheter för elever med särskilda behov som finns i Windows 10. Vi kommer också fokusera på vilka funktioner som finns i de olika applikationerna för Office 365.

Utbildningen genomförs av legitimerade lärare och utgår från skolornas behov. Vi kommer gärna till er skola!

Intresseanmälan, utbildning för lärare: Elever med särskilda behov

Fyll i dina kontaktuppgifter och vilken utbildning du är intresserad av så hör vi av oss!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Ämne (*)

Telefonnummer (*)

Ditt meddelande

Fyll i bokstäverna för att förhindra skräppost:

Back To Top