skip to Main Content
Trygghet För Dig Som Kund

Trygghet för dig som kund

Eftersom det är viktigt för oss att de kunder som väljer Haldor skall känna sig trygga i sitt val levererar vi support och utbildning som en del av vårt erbjudande där vi även hjälper till med Office 365. Det innebär att våra kunder kan kontakta oss när de har frågeställningar eller något inte fungerar tillfredsställande i Office 365. Det innebär också att vi planerar upp utbildningstillfällen för kunden beroende på användandet och dom ärenden som finns från kunden.

Office 365 är en viktig komponent i Haldor och vi ligger därför alltid i framkant när det gäller kompetens inom det området.

Självklart kan du som kund välja att ha andra leverantörer när det gäller Office 365 och enbart nyttja Haldors tjänst, men om det är önskvärt kan vi ta ett större ansvar.

Kontakta Joakim Henriksson för mer information om dessa tjänster och vad det innebär för dig som kund.

Back To Top