skip to Main Content

Haldors tjänster

Vi på Haldor arbetar för att underlätta vardagen för elever och lärare med hjälp av innovativa verktyg och tjänster. Genom det nära samarbete vi har med Microsoft så har vi möjlighet att förfina de digitala hjälpmedel de erbjuder för utbildning och skolverksamhet. 

Haldor Education

Haldor Education erbjuder skolor pedagogiska verktyg i Teams for Education som nyttjar hela Office 365. I Haldor finns alla nödvändiga delar som lärare och elever behöver i sitt pedagogiska arbete, som planering och uppgifter med bedömning mot kunskapskrav och centralt innehåll. Bedömningarna sammanställs i elevens kunskapsöversikt och synliggörs för elever, lärare och vårdnadshavare. Haldor Education och Microsoft Office 365 fungerar på alla enheter och plattformar.

Plagieringskontroll i Teams

Haldors plagieringskontroll är en integration mellan Urkund och Microsoft Teams for Education. Lärare som nyttjar Microsofts uppgiftsfunktion i Teams for Education kan på ett enkelt sätt plagieringskontrollera dokument direkt där de arbetar. Med en knapptryckning skickas elevernas dokument till Urkund och analysen är enkel att komma åt direkt i Teams.

Vi på Haldor utveckar inte bara verktyg i Microsoft Office 365 och Teams for Education. Vi är även specialister på integrationer och systemutveckling samt teknik vilket göra att vi kan stötta kommuner och skolor genom hela deras digitaliseringsprocess.

Arbetsplats som tjänst/ support

Vi supporterar er i ert användande av Office365, men även kring alla de olika digitala verktyg som finns på en skola, detta sker genom vårt aktiva supportstöd och managering av de digitala verktygen. Vi är i synnerhet specialiserade på Windows10 education och hur man får till en serverlös integration mot Office365 med funktioner som man normalt bara får via en traditionell serverlösning. Men vårt stöd finns oavsett vilka digitala verktyg ni har.

Nät som tjänst

Vi ombesörjer att ni har ett väl fungerande trådlöst nät på skolan som vi kontinuerligt övervakar och håller uppdaterat så att era molntjänster fungerar som om de fanns på skolan.

Print som tjänst

Alla skolor behöver också kunna skriva ut och scanna in dokument, genom vår printtjänst så ser vi till att övervaka så att detta fungerar smidigt och att man får rätt behörigheter till skrivarna som lärare och elev.

Server som tjänst

I de fall man vill ha en server för exempelvis en specifik programvara så har vi kompetensen att även stödja er i den processen, det sker Microsofts serverlösning i molnet, Azure. Vi kan sätta upp alla de olika tjänster som Microsoft erbjuder så som PAAS (Program as a service), SAAS (Software as a service) och IAAS (Infrastructure as a service). Eller om man bara vill ha en specifik Windowsserver med efterfrågade tjänster.

Kom igång med Microsoft Office 365

Vi kan vara ett stöd till IT-avdelningar och IKT-pedagoger vid uppstart och under drift. Haldors seniora tekniker hjälper er med uppsättningen av  Microsoft Office 365 och hanteringen av användarkonton och tillhörande delar, såsom licenshantering, mailadresser och grupptillhörigheter. Vi kan även hjälpa till med de integrationer som skolor behöver för sin dagliga verksamhet.

Digital behovsanalys

Vi kommer till er skola och går igenom hur er digitala process ser ut idag, allt från vilka system, lärplattformar, nät och serverlösningar ni använder. För att få en helhetsbild kring skolans behov är det viktigt att få de olika personalrollernas perspektiv. Därför ser vi att det är både lärare, IT-pedagoger och IT-personal med under fyra timmar. Vi sammanställer och dokumenterar era behov och tar fram ett lösningsförslag på system, plattform, utbildningsplan och lagringsalternativ som passar er organisations behov.

Back To Top