skip to Main Content

Politikerstress på Skolverket?

Jag öppnar dagens mail och får punktligt information om nya publikationer från Skolverket. Där kan man hitta mycket intressant och ”intressant”. I dag, gott folk, hittade jag återigen något ”intressant”!

Den första publikation som lyfts fram i min stående prenumeration är:

Nya publikationer från Skolverket

Nedan hittar du de publikationer som har tillkommit under perioden 20171020 – 2017-10-27.

Åh! Digitaliseringsreformen på gymnasiet, tänkte jag. Naturligtvis. Det var väl lite slarvigt formulerat av Skolverket i mitt tycke det där, men nyfiket klickar jag på länken och vad hittar jag där? Ja, vad hittar jag där? Jo:

Lyssna Ladda ner som PDF (357 KB)

Aaaah! Så kan man också inleda en fredagsmorgon! Gammal inaktuell, utgången skåpmat har råkat trilla ned i min mailbox, som har hela tio år på nacken! Men ämnet lät väldigt intressant! Då. Hm. Är de stressade där borta på myndigheten, tro?

Förresten, inte har ni väl försökt förtränga att det stundar ett valår?  Låt oss studera nedanstående lilla retorikexempel på hur man från politikerhåll ivrigt vill framhålla sig som ”intresserad” av att satsa på skolan genom att krysta fram något nytt litet vagt valårsargument att plöja sig fram med i alla stundande, trista pajkastningsdebatter och politikerfloskelmaraton som kommer kablas ut inom en nära framtid. Så här kan det se ut på Skolverket, när politikgoja påannonseras, men ingen vet vad, hur, när, på vilket sätt eller om det kommer vara genomförbart överhuvudtaget:

Haldors blogg - Lena Wahlberg

(Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/sex-miljarder-for-att-starka-likvardighet-och-kunskapsutveckling-1.264367 )

Ja, ni. Symptomatiskt? Vi har sett det förr och vi ser det ständigt, ständigt igen. Kan inte skolan få vara ifred från den politiska kommersen? När ska utbildningsväsendet i landet kunna finna stabilitet och ges rimliga förutsättningar att arbeta långsiktigt och med kvalitet, med brett stöd, förtroende och utan att vara ett ständigt lätt byte för röst(fiske)trålning? Snart har vi en ny utrotningshotad art: behöriga och kompetenta lärare att fiska fram. Färre söker sig till utbildningen, verksamma vill hoppa av och förutsättningarna för att utföra detta extremt komplicerade och krävande uppdrag är helt omöjliga att förena och rymma inom en rimlig tidsram, sett ur ett hälsofrämjande långtidsperspektiv. Om något, är det ett exempel på en miljökatastrof för samhällssystemets väl.

Det finns alldeles för många fula fiskar inom både utbildningsområdet och i politikersfären, som inte drar sig det minsta för att använda oskyldiga som slagträ för att själv nå framgång. Kampen om en elitplats för kunskapsmakt har dragit igång. ”Let the war begin.”

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

 

 

 

 

Back To Top