skip to Main Content

”Alla vägar bär till Rom” i den nya översiktsvyn

Snart är den här den efterlängtade översikstvyn. Lollo Rohdén är med och hjälper till i utvecklingen och kommer testa med sina elever inom kort på Heliås Sidsjön. Nedan finns Lollos tankar om översiksvyn som vi utvecklar tillsammans med Designbyrån FMCA.

Nu är den äntligen här, översiktsvyn. Jag ser fram emot att börja testa den tillsammans med mina elever inom kort. Översiktsvyn kommer att underlätta min vardag, som lärare, på många olika sätt. Med hjälp av den kommer jag snabbt kunna skaffa mig en uppfattning om hur jag ska prioritera dagens arbete. Längst upp i översiktsvyn finns mina senaste händelser, det kan exempelvis vara senaste inlägget i ett feed från en kollega eller senast inlämnad uppgift från en elev. 

Strax nedanför mina senaste händelser ligger kommande elevuppgifter i en tidslinje, kort och gott uppgifter som jag har skapat till mina olika klasser. Det kan vara allt ifrån ett prov, redovisning eller läxa till en inlämningsuppgift där eleven jobbar direkt i webbläsaren med dokumentet och jag som lärare kan följa processen. Uppgiften är kopplad till respektive ämnesrum (grundskolenivå) eller kursrum (gymnasienivå) och kan nås såväl via detta rum som via översiktsvyn. Via schemat, som även det finns i översiktsvyn, kan jag också nå ämnesrum/kursrum genom att klicka på just den schemapositionen.

När eleverna loggar in på sin användare möts de av en liknande översyktsvy som jag möts av. Även eleverna kan se sina senaste händelser samt kommande uppgifter. De kommande uppgifterna lägger sig i en tidslinje där den uppgift som ligger närmast i tid kommer först. Därmed kan eleven direkt skaffa sig en uppfattning om dagens samt kommande dagars uppgifter. Eleven kommer också vidare till respektive ämnesrum/kursrum genom att antingen klicka på uppgiften eller schemapositionen.

För att underlätta ytterligare är ämnen (grundskolenivå)/kurser (gymnasienivå) färgkodade. Det innebär att samma färgremsa återfinns vid samma ämne/kurs. Om svenska har färgkoden gul kommer uppgiften och schemapositionen också att vara markerad med en gul färgremsa. Sammanfattningsvis, i denna översiktsvy bär alla vägar till Rom!

Lollo Rohdén
Leg. lärare i SO-ämnen på Heliås Sidsjön, Sundsvall

 

Back To Top