skip to Main Content

Översiktsvy – som verkligen förenklar

Idén med översiktsvyn är du utifrån din roll som lärare, elev eller mentor får en övergripande bild över din vardag. Du ser direkt vad du behöver hantera idag och den närmaste tiden.

Översiktsvyn hämtar även information från verksamhetens övriga system. Oavsett om du använder Schoolsoft, Novaschem eller andra system kan du se detta i Haldors översiktsvy. Även Microsoft Classroom kan integreras med Haldor.

Inom kort lanserar vi en första version av översiktsvyn för alla våra kunder som lärare och elever kan använda.

För läraren innebär det en översikt över vilka kurser och klasser du jobbar med och vilka elever som går i dessa klasser. Genom att ha en överskådlig vy över elevernas inlämningsuppgifter kan du snabbt bilda dig en uppfattning om hur det går för varje elev. Du kommer även att kunna hantera och skapa inlämningsuppgifter direkt från översiktsvyn.

För eleven innebär det att du på en sida ser alla dina kurser/klasser, vad som händer i dessa och vilka inlämningsuppgifter som skall göras.

Back To Top