skip to Main Content

Haldor integrationspartner med Microsoft OneNote

OneNote Class Notebook gör att man som lärare kan skapa anteckningsböcker för sitt arbete och även så alla elever kan jobba i OneNote för att göra en del av sitt skolarbete. Nu har OneNote-teamet gjort det möjligt att integrera OneNote for Education mot lärplattformar och Haldor är med som integrationspartner. Det innebär att vi kommer bygga möjlighet att skapa inlämningsuppgifter från OneNote Class Notebook och däri styra dessa och använda OneNote som underlag för det som skall lämnas in.

Vi hoppas detta skall bli ett bra tillägg till Haldor och göra OneNote till ett bättre verktyg tillsammans med Haldor.

Back To Top