skip to Main Content

Nytillskott

Peter Olofsson Haldor

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen till Haldor!

Från och med den 1 september börjar Peter Olofsson att arbeta med oss, stationerad på Sundsvallskontoret. Peter har bakgrund som gymnasielärare och kommer ansvara för Haldors utbildningar. Utöver sin lärarkompetens så har Peter studerat IKT/digitalisering vid Umeå Universitet. Ambitionen är att Peter kommer att ansvara för kvalitetsfrågor gällande pedagogik och didaktik.

Välkommen!

Back To Top