skip to Main Content

Nya utbildningar för lärare

Nya utbildningar för lärare

Nu har vi tagit fram flera spännande och nyttiga utbildningar för lärare i de nya apparna som Microsoft släppt Office 365 så som Paint 3D, Stream, och Teams för skolor.

Utbildning för lärare i Paint 3D
Det klassiska Windows-programmet har fått sig en ordentlig uppdatering! Paint 3D är ett kreativt verktyg byggt på klassiska Paint, men med ett helt nytt utseende och flertalet nya funktioner. Du kan skapa 3D- eller 2D-modeller direkt i programmet och redigera dem från alla möjliga vinklar och vrår. Utbildningsinsatsen fokuserar på hur lärare kan använda sig av Paint 3D i sin undervisning, särskilt i kombination av Microsoft Surface-datorer med tillhörande penna. Verktyget är kraftfullt, kreativt och enkelt att sätta sig in i, både för lärare och elever!

Microsoft Stream för Office 365
Att påstå att videodelning är ett kraftfullt sätt att kommunicera samt utbyta information på är en smärre underdrift. I Office 365 har Microsoft introducerat sitt egna sätt att dela interna videos på. Genom att bygga upp en intern portal på arbetsplatsen/skolan så kan ni tillsammans publicera och dela olika videos med varandra. Styrkan i detta är att videorna enbart finns tillgängliga för de personer som ingår i skolan/organisationen. I skolan kan just videouppladdning på externa hemsidor vara ett problem, då risken i sådana situationer är att personer kan offentliggöras på ett sätt som inte var meningen i början. Genom för Microsoft Stream för Office 365 kan en skola exempelvis lägga upp videos från utflykter, undervisningssituationer eller annat och dela dem med alla lärare och elever. Det finns givetvis flertalet pedagogiska styrkor med detta, då det är lätt att synkronisera Microsoft Stream med andra applikationer i Office 365 såsom exempelvis Teams. Utbildningsinsatsen fokuserar på hur ni som skola/organisation kan använda er av Stream för Office 365 som portal för videouppladdning. Det är enkelt, säkert och pålitligt, samt att ni alltid kommer åt alla videos oavsett vilken enhet ni befinner er på!

Utbildning för lärare i Skype i klassrummet + MIE
Att Skype är ett mycket kraftfullt verktyg för kommunikation visste nog de allra flesta redan. Men visste ni att Skype också är ett mycket kraftfullt verktyg för undervisning och lärande? Genom Microsofts portal MIE (Microsoft Innovative Educator) kan lärare från hela världen använda sig av Skype i sin undervisning. Tillsammans kan ni titta på Skype-lektioner från experter runtomkring hela världen eller göra virtuella studiebesök till platser ni enbart har kunnat drömma om tidigare. Du som lärare kan också bjuda in spännande gästföreläsare eller engagera dina elever i en rafflande omgång Mystery Skype. I Mystery Skype är syftet att eleverna kämpar mot andra klasser runt om i världen där målet är att genom frågor lista ut var ”motståndarna” befinner sig. Med andra ord är Skype i klassrummet ett perfekt verktyg för exempelvis kulturutbyte eller språkundervisning, där möjligheterna är oändliga! För att tillgå dessa möjligheter behöver lärarna bli medlemmar på Microsoft Innovative Educator-portalen samt genomföra vissa nödvändiga steg på vägen. Utbildningsinsatsen fokuserar på hur ni lärare på enklast sätt kommer igång med Skype i klassrummet och lär er att förstå de funktioner som finns.

Utbildning för lärare: Elever med särskilda behov – Windows 10 och Office 365
Antalet elever i skolan med särskilda behov är stort. Enligt skollagen är skolor skyldiga att ge elever i behov av särskilt stöd de möjligheter och verktyg de behöver för att lyckas med sin skolgång. Detta är givetvis en stor pedagogisk utmaning som kräver många förändringar och förutsättningar. En möjlighet är just tillgången till digitala verktyg i skolan, som på många sätt erbjuder möjligheter som traditionella pedagogiska verktyg inte kan. I Windows 10 finns en rad olika funktioner inbyggda som är tänkta att underlätta användandet av datorer för personer med olika funktionsnedsättningar, såsom exempelvis synnedsättning, hörselnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar. Exempelvis kan man skräddarsy en elevdator och anpassa den efter olika behov, direkt i operativsystemets inställningar. Utbildningsinsatsen fokuserar på vilka möjligheter för elever med särskilda behov som finns i Windows 10. Vi kommer också fokusera på vilka funktioner som finns i de olika applikationerna för Office 365.

Vi på Haldor lägger stor vikt vid kvalité av våra utbildning och är därför extra stolta då vår utbildningsansvarige Peter Olofsson nu är MIE (Microsoft Innovative Educator) Expert. Peter är även gymnasielärare och vidareutbildad inom IKT.

Vi kommer gärna ut till skolorna och håller utbildning.

Länk till utbildningarna >>

Back To Top