skip to Main Content
Motiverande Samtal

Motiverande samtal

OS börjar närma sig sluttampen och för många i skolans värld är nu sportlovet inom räckhåll. Lärare och elever har kämpat sig fram till den här första, välbehövliga stationen. Några steg framåt. Kanske snöras skidorna på. Kanske blir det sovmorgon. Kanske väcks motivation att göra något speciellt som inte hunnits med innan. Motivation, detta svårfångade och eftersträvansvärda tillstånd. Det är en drivkraft som kan övervinna oväntat mycket motstånd och ge den välbehövliga mentala styrkan som behövs för att ta sig i kragen. När väl glöden väckts, kan oanade krafter väckas.

För en del kan varje dag en kamp. En kamp om viljan, en kamp för att lära sig, en kamp för att nå ett mål, eller en kamp för att leva. Det är ofta lätt att döma andra innan man själv prövat på att gå i andras skor. Med den tanken i bakhuvudet krävs stor ödmjukhet inför mötet med andra människor. Alltid. Som medmänniska kan vi bara ana, visa empati och lyssna, men aldrig tro att vi någonsin vet och fullt ut förstår vad den andre upplever, tänker och känner. Hur arbetar vi egentligen med verktygen att lyssna och samtala för att skapa motivation i skolan? Motivation att studera, vara närvarande, finna meningsfullhet, mål.

Jag deltog i en utbildning i motiverande samtal (MI) nu i veckan. En på många sätt utmanande och samtidigt fullt ut väsentlig utbildning, är den samlande reflektionen så här efteråt. Den huvudsakliga lärdomen är att all personal i skolans värld måste utbildas betydligt mycket mer ingående kring hur vi i skolan ska hantera professionella samtal. I min egen specialpedagogutbildning ingick förvisso två delkurser med professionella samtal. Men, långt, långt, långt ifrån den stringenta, evidensbaserade och strukturerade kunskap jag inhämtade under de dagar kursen pågick. Denna insikt gör mig riktigt upprörd. Vad håller man på med inom de högre skolpersonalutbildningarna? Att hantera samtal på bästa möjliga sätt, det absolut största och viktigaste verktyget vi har i ett relationsbaserat arbete som det är i skolan, är otvivelaktigt den viktigaste och mest inflytelserika kunskapen vi behöver bära med oss in i jobbet. Lärare är ständigt i samtal som definitivt inte är så lätta att hantera: utvecklingssamtal, samtal inför åtgärdsprogram, akuta samtal om händelser i skolan, samtal med omotiverade, skoltrötta elever, samtal med elever i ohälsa, samtal med kollegor, samtal med vårdnadshavare på krigsstigen, samtal med sin rektor, socialtjänsten, ja, samtal, samtal, samtal. Hur en professionell uttrycker sig, i sin tjänsteposition, är ohyggligt viktigt, avgörande och kan vara rent av livsviktigt. Därför är det här verkningsfulla verktyget avgörande för resultatet. Det är ett framgångsrikt sätt att, med hjälp av ett helt gratis instrument, lyfta hela verksamheten till helt nya höjder vad gäller kvalitet. Att arbeta med motiverande samtal, som modell, som kunskap, som verktyg, är helt klart den bästa vägen att kunna göra oerhörd skillnad. I detta ingår dessutom ett närvarande och aktivt lyssnande, som skulle skapa en betydligt högre medvetenhet kring hur vi arbetar idag.

I kompetensutvecklingssammanhang erbjuds ofta diverse olika spår, från högskoleutbildningar, Skolverkets utbud till diverse mer eller mindre dyra utbildningskurser som erbjuds från allehanda privata aktörer. Ska en skola satsa på någonting, för att lyfta sig, för att vässa sig professionellt, ja, då är motiverande samtalsutbildningen det första och enda jag skulle ha satsat alla tillgängliga pengar på. Därför att jag vet. Jag vet hur bra den här kunskapen är. Jag vet att den motiverande samtalstekniken är väl beprövad i flera olika sammanhang, men att den är relativt ny i skolans värld. Jag vet att personalen i skolan skulle ha så fantastiskt god hjälp av detta för att klara av och orka med sitt arbete. I förlängningen: en fortbildning som på bred front skulle göra skolan till att skapa vinnare. Insatsen är så liten, det handlar om ett par dagars kurs, ett uppföljande arbete och någon dags fortsatt uppföljning, för att skapa förutsättningar för en kvalificerad, kompetent personalstyrka. Vi skulle med så enkla medel kunna skapa en stärkande miljö.

För att summera, så finns så många och fina paralleller att dra kring OS och skolan. OS har gett Sverige många fina tävlingar att följa och glädjas åt. Alla tävlande når så långt de kan med hjälp av rätt, relevant och riktad träning, coachning, ett team som stöttar och sin motivation som drivkraft. Samma sak gäller i skolsammanhang. Alla kan tappa styrfart ibland och då kan ett par väl genomtänkta motiverande samtal, med sina verktyg, sin teknik och sitt förhållningssätt, tydliggöra spåret. När tiden bromsas ned för en stund, det skapas ett gemensamt arbete för en möjlig lösning, ja, då har vi verkligen börjat bygga något väldigt viktigt: viljan, motivationen och självtilliten att bli stark i sitt eget viktiga liv.

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top