skip to Main Content

Först ut i Sverige var Montessoriskolan centrum

 

 

 

Som första leverantör i Sverige har Haldor levererat en serverlös lösning till en skola där molntjänster täcker alla de behov skolan har för samverkan, planering och lärplattform samt skolrelaterade system för säker hantering av elevjournaler och elevregistrering.

Genom denna förändring har 6 servrar blivit 0, samtidigt som vi kraftigt höjt säkerheten i hantering av elevuppgifter.

Med nätverk som tjänst, arbetsplats som tjänst och lärplattformen Haldor kan eleverna arbeta med sina filer vart som helst, med tydliga instruktioner och lätt åtkomst till planering och formativ bedömning. Genom att logga in på datorn får eleven automatisk inloggning till lärplattform och molntjänster, med täta integreringar i Officepaketet och Appar, utan att skolan måste ha en omfattande infrastuktur. Tidigare har detta krävt ett flertal servrar med infrastukturtjänster exponerade mot internet med medföljande säkerhetsutmaningar.

Vi på Haldor är glada för att vi fått leverera denna helhetslösning till Montessoriskolan Centrum i Göteborg.

Back To Top