skip to Main Content

Microsoftskola i Hudiksvall

Microsoft logo

 

 

Den 21 augusti öppnar en Microsoftskola i Hudiksvall och Sundsvallsföretaget Haldor och deras samarbetspartner Microsoft kommer att vara på plats och berätta om projektet som Haldor har med Monitorskolan.

För Hudiksvall kommer den nya skolan att innebära en möjlighet att kunna erbjuda en skola med framtidskompetenserna i sikte, där digitalkompetens och hälsofrämjande arbete ses som en självklarhet. Hudiksvall är en stad som har ambitionen att växa och där kan den nya skolan bidra med att öka attraktionskraften, skolan kommer sannolikt locka både nya lärare och elever att flytta till Hudiksvall.

Grundaren av Monitorskolan Johanna Örnehag har lång erfarenhet av skolan och att arbeta i skolan i snart 30 år, både som lärare och rektor. Johannas drivkraft är och har alltid varit att skapa goda förutsättningar för eleverna i deras lärande. Utmaningen för skolan i dag är att väcka elevernas lust och nyfikenhet, att motivera dem till lärande samt att göra skolan meningsfull. I dag finns mycket annat som lockar där kunskaper kan hämtas från annat håll än från skolan. Lärarna ska ges möjlighet att på ett effektivt och enkelt sätt integrera digitalt lärande i undervisningen samt planera, följa upp och skapa förutsättningar för anpassningar och ett bra stöd för eleverna i deras utveckling och lärande.

För att lyckas måste skolan bli mer attraktiv där eleverna fungerar som medskapare av sitt lärande, eleverna måste ges möjligheter att arbeta i kreativa lärprocesser. Jag har valt att starta skolan för att kunna erbjuda elever en skola som skapar värde både nu och för framtiden. En modern tidsenlig skola med lärandet i fokus med stöd av tydligt ledarskap utifrån aktuell forskning där hälsofrämjandearbete och digitalteknik ses som en självklarhet. – Johanna Örnehag, rektor och grundare av Monitorskolan

Haldor som leverantör erbjuder en unik möjlighet till en helhetslösning med möjlighet till flera samarbetspartners som har samma målsättning att kunna bidra till skolutveckling där de tar hänsyn till skolans faktiska behov. Haldors tjänster och helhetslösning skapar goda förutsättningar för personal och elever att på ett enkelt och effektivt sätt systematiskt arbeta med administration, dokumentation, samt som stöd i att följa upp elevernas utveckling och lärande. Med Haldors support kommer Monitorskolans personal och elever snabbt få stöd och hjälp av de som är experter på Office 365 när behov uppstår.

Vi på Haldor upplever att Microsoft idag är det främsta företaget att leverera IT-tjänster och verktyg till skola och företag. Skolan kommer därigenom utrustas med den absolut senaste teknologin, så som 3D-glasögonen ”Hololens” och fantastiska verktyg för digital design. Elever och lärare kommer således ha tillgång till fullständigt skolanpassade digitala verktyg som stödjer alla typer av kreativa lärprocesser. – Joakim Henriksson, projektledare och utbildare på Haldor

Anledningen till att skolan valt att bli en Microsoftskola är för att Microsofts produkter ligger i framkant och har fokus på utveckling för att skapa goda förutsättningar för skolor och deras utveckling. Att utveckla skolan med stöd av digitalteknik stärker undervisningen när arbetet görs genomtänkt och systematiskt, produkterna ger goda förutsättningar att göra eleverna till producenter av kunskap som angår dem. Att vara en Microsoftskola kommer att ge eleverna möjlighet till nya sätt att lära i nya lärmiljöer även utanför skolans väggar, de ökar möjligheten att utveckla elevernas kreativa förmåga samt bidrar till ett lustfyllt lärande. Den digitala tekniken kommer att fungera som ett stöd i arbetet med att ge goda förutsättningar att utvecklas till mogna, självsäkra människor så att de har modet att möta världen med ett nyfiket sinne. Elever och lärare kommer ges goda förutsättningar att samarbeta med andra skolor som använder digital teknik med fokus på att utveckla elevernas lärmiljö och lärande. Elevernas får tillgång till den senaste tekniken och får möjlighet att prova Microsofts senaste teknik vilket vi ser som en viktig del i arbetet att anpassa efter elevernas behov och intressen.

Att få möjligheten att ingå i Microsofts nätverk med andra skolor är en unik möjlighet för skolan både utifrån att vår skola också kan bidra till andra skolors utveckling samt att vi får ta del av andra skolors lärdomar och framgångar. – Johanna Örnehag, rektor och grundare av Monitorskolan

 

Back To Top