skip to Main Content

Lycka i vardagen

Lycka i vardagen

Ett enda litet tillfälle. Några minuter av min tid. Lite samtal, ett förtroende och en förlösande hjälpande hand som plötsligt får en elev att lysa upp, hitta tillbaka till arbetet och kanske någonstans väcktes en förhoppning, jag inte hade en aning om?

Kanske såg den här eleven plötsligt en ljusning i en tunnel, då något kändes oöverstigligt svårt och utmanande. Ibland, kan några till synes enkla insatser plötsligt ge enorm effekt. Kanske var bara uppmärksamheten tillräcklig? Jag vet inte. Men känslan, att få höra efteråt, hur en elev plötsligt vänt från inbundenhet och ointresse till det motsatta, av en sådan liten händelse i ett klassrum, det är så fascinerande. Så härligt! Glädjen inombords går inte att beskriva, ja det är lite superhjältehybris som drabbar en för en kort sekund. Tänk så enkelt det kan vara ibland. Ett tillfälle, som bara råkar vara det rätta och en fungerande metod, en god relation och positiv feedback. Därför är också lärarjobbet något av det roligaste som finns. Det är dagar som man går hem och tänker att man har det bästa jobbet av alla. Något att leva på länge. Lycka.

 

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top