skip to Main Content

Kunskapskrav

Nu ska jag ta upp ett brännhett ämne: kunskapskraven i skolan. Dessa är formulerade utifrån noga genomtänkta ordval och har särskilt fokus på att vara vägledande utan att vara alltför styrande. Trodde man. I sin villfarelse. På Skolverket, alltså.

Ett av mina barn hamnade precis i skarven mellan det nya och det gamla systemet med fyra bokstavssteg från IG-MVG till det nya internationellt mer gångbara sexstegssystemet F- A. Under de första åren med detta nya system och de nya formuleringarna, då när lärare givetvis endast erhöll en synnerligen tafflig och svävande information om att det nu införts ett nytt system och nya formuleringar och därefter var det klart med det lilla arbetet. DÅ! Skulle ett antal elever också få sina betyg utifrån ett system som ingen riktigt förstod sig på. Inte nog med det, utan betygssystemet på grundskolan satte inte in rimliga betygssteg för varje årskurs. Detta skulle lärarna själva bedöma rimlighetsgraden av. Utifrån lagom luddiga formuleringar. Eftersom eleven bedöms utifrån betygsskalan som gäller för årskurs 9. Otydligt? Ja. Och orimligt.

Jag minns hur vi satt på skolan, med sonen och mentorn, där mentorn försökte förklara varför sonen fått ett betyg utifrån vad som stod i kunskapskraven. Mentorn bläddrade och bläddrade och visade kunskapskraven och läste vad som stod där. Efteråt frågade jag om han förstått något alls av vad som sades och han svarade nej. Jag kände mig lika oförstående och då jobbar jag ändå i skolan själv. Det var kunskapskrav hit och dit och B blev det ju i betyg för att eleven hade ju uppnått en del på C och resten på A och då blev det B, men så fick han E på en del och då blev det ju C eller D i betyg och plötsligt förstod man ingenting av hur det hela räknades ut. Var det antalet A som uppnåtts eller var det varje högsta betygssteg som uppnåtts som sammanvägdes? Oklarheterna samlades på hög. Så kom ett gäng nationella prov på det och där hade man dessutom nya förklaringar till bedömning. Alltså, förklaringar som inte står skrivna i betygskraven för ämnet i sig. Där började det bli verkligen intressant och förvirrat.

Det är en oerhörd utmaning, detta med kunskapskrav. Skolverkspråket är komplicerat, ordvalen luddiga. Inte nog med att lärare ska tolka dessa för att planera upp sin undervisning tillsammans med eleverna, utan dessutom måste kraven göras förståeliga för alla inblandade och utifrån elevernas kunskapsnivå. Ibland finns inte alla betygssteg formulerade med progression eller tydliggjorda fullt ut. Detta tolkningsarbete är en oerhört tidskrävande process, som ska göras främst av undervisande lärare och på ingen tid. Det är inte lätt att få jobbet att fungera då.

Jag kan säga så här: jag är ytterst angelägen om att lyfta fram ett verktyg som kan underlätta lärares och elevers vardagsarbete. Här har Haldor gjort sitt jobb. Haldor har tagit fram ett verktyg som underlättar lärares arbete kring kunskapsmatriser och det finns det ingen annan lärportal som kan stoltsera med, kan jag säga! En lärplattform som utgår från lärares arbete, som ska stötta och underlätta, som ständigt är under utveckling för att vara det bästa alternativet och stödet i en annars komplex och tidspressad miljö, det är ju så vi vill att det ska vara! Det är ju inte meningen att lärare ska sitta fast i krångliga datatrasslande verktyg där inget fungerar användarvänligt och tidsåtgången är oöverskådlig.

Sedan kan man ju önska att Skolverket skulle ta tag i problemet med krångliga kunskapsmatriser och underlätta skolarbetet genom att utforma tydliga och elevtillvända dito. Men, det är väl viktigare att hitta på andra saker än att jobba för eleverna och deras bästa. Som att fundera ut nya sätt att skapa administrativa uppgifter till skolorna. För dessa har då verkligen inte minskat, trots ”utlovade lättnader”. Snarare har det arbetet eskalerat fullständigt. Så all hjälp som finns för att stötta lärares och elevers vardagsarbete tas tacksamt emot. Även av Skolverket!

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top