skip to Main Content
Integration Och Analys

Integration och analys

Många skolor har redan system för hantering av till exempel schemaläggning, fråvarorapportering, betygssättning och omdömeshantering. Därför arbetar vi tillsammans med våra partners för att kunna synkronisera och visa data från andra system i Haldor.
Det innebär att en användare i Haldor, oberoende av befintliga system, får översikt över den information som är viktig för dagen och närmaste tiden.

Sammanställning av information från verksamheten blir allt viktigare för skolan. Genom de integrationer vi jobbar med skapar vi vyer och verktyg för att skolledningen ska kunna göra analyser och utvärdera verksamheten utifrån det data som finns i olika system.

Det kommer även finnas prediktiva analyser som fångar upp avvikelser i ett tidigt skede. Allt för att snabbare kunna sätta in åtgärder. Till exempel vill vi kunna fånga upp elever innan det behövs F-varning.

Back To Top