skip to Main Content
Har Man SETT!

Har man SETT!

Jag var på SETT- mässan i Kista nu i veckan. Tittade runt, pratade och lyssnade. Ett spännande möte med intressenter på många sätt. Besökarna var många, det var trångt och livligt och utbudet ändå tämligen varierande. En källa till inspiration, kort och gott.

Först och främst ska sägas att SETT betyder: ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och syftet med mässan är att sätta fokus på ”modernt och innovativt lärande”. Mässan riktar sig till skolledare och lärare/pedagoger och många skolhuvudmän deltog.  SETT-mässor finns även i Malmö (SETT Syd), samt i Oslo och Helsingfors.

För att börja med det positiva jag hämtade med mig från mässan, så var det många glada människor, säljare och potentiella kunder/intressenter överallt. Det fanns flertalet intressanta föreläsare, talare och utställare, digitala hjälpmedel, programmeringsprylar, läromedel samt diverse analoga material- således något för alla. Det kändes som en bra blandning, eftersom vi aldrig kan bortse från att det digitala aldrig kan eller kommer vara lösningen på allt. Elever måste få känna, uppleva, göra, lukta, smaka, uppleva och arbeta med saker rent konkret. Inget ska utesluta det andra och att inbilla sig att digitalt material helt kommer ersätta analogt/konkret material är befängt. Båda delarna behövs för att stimulera lärande, intresse och sinne. Det digitala och konkreta ska komplettera varandra på ett spännande och utvecklande sätt och användas genomtänkt och pedagogiskt. Många entusiastiska och kunniga säljare visade också intressanta funktioner, delvis under utveckling, och jag måste säga att jag hade flera spännande, tankeväckande och inspirerande samtal.

Det negativa var att utbudet av olika former av digitala hjälpmedel och läromedel var lite tunt. Jag hade faktiskt trott att det skulle finnas fler digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel än de välkända ”stora drakarna” i sammanhanget. Det för mig osökt vidare till frågan om varför inte SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) var aktiv och synlig i detta så viktiga kommunikationssammanhang? En myndighet som ska arbeta för likvärdighet och stöd, men väljer att inte delta i en av Sveriges största mässor för skolor och förskolor? En myndighet som ska sägas underlätta för elever i behov och stödjer exempelvis digital utveckling av läromedel med mera. Att välja bort ett sådant viktigt tillfälle att visa sitt utbud, sin verksamhet och vilket stöd de kan vara i digitaliseringsprocesser, för personal och för val av läromedel, hjälpmedel och anpassningar är faktiskt anmärkningsvärt! Där stannar jag i den kritiken, eftersom jag hamnar i affekttillstånd. På tal om affekt, så kan jag passa på att avfärda Skolverkets monter på mässan. Något mer oinspirerande får man leta efter. Kanske symptomatiskt. Jag lämnar hur som haver ärendet där.

Intrycken under mässan var nästan överväldigande ibland och ljudnivån bitvis öronbedövande. Men det väcktes många nya tankar, jag släpade hem drösvis med kassar fyllda av inspirerande kataloger, godis, muggar, affischer med mera. Det fanns ett varierande utbud för alla. Det är viktigt för skolutvecklingen att få möta andra branscher, se, inspireras och samtala när det gäller undervisning och pedagogik. Jag älskar sådana här mässor, när det finns ett rikt utbud som faktiskt lyfter och stärker. SETT var för min del en lyckad källa till att blicka framåt och tänka vidare. Tummen upp!

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top