skip to Main Content
God Morgon!

God morgon!

Detta yttrande brukas vanligen i de arla morgontimmarna för att hälsa en ny dag välkommen till en vaken skara medmänniskor. Notera ordet vaken.

På Skolverkets hemsida flaggades det upp i tisdags (10/10) att det nu är ett första steg taget kring digitaliseringen av nationella prov. Skolorna har sedan tidigare haft möjlighet till vissa digitala ingredienser, men det har inte varit ett krav. Ska det behöva ta över tio år innan de vaknar till och inser att skrivdelar på prov i ämnena Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska behöver skrivas på dator? God morgon, god morgon. Är det en sovsal där borta på Skolverket?

Då skriver jag också dator här, inte Ipad. För det är extremt bökigt att pillra med det och få upp en bra skrivhastighet- och teknik på en Ipad, såvida inte eleven har ett externt tangentbord. Detta kostar förstås pengar. För en av våra söner innebar det att vi fick begära ett externt tangentbord till hans Ipad, då det inte var medföljande. Varför säger jag nu detta? Jo, för att jag vet att alla elever inte har tillgång till egen dator. Det finns skolor, huvudmän, kommuner och människor som ska jobba med IT på olika sätt, som kanske inte alla gånger besitter en djupare och övergripande förståelse och insikt för vad som kan vara mest lämpligt skriv- och arbetsverktyg i en skolverksamhet. Det är alltså inte endast lärare som man begär ska besitta tillräckliga kunskaper vad gäller digital kompetens (fortfarande utan fortbildning i digitala verktyg och input av adekvat personal) utan dessutom förutsätts det att IT och digitala verktyg ska rulla på av sig själv av någon slags IT-person som inte alls har ett pedagogiskt perspektiv.

Skolverket slår sig för bröstet och basunerar att nästa år (ht-18) ska alla minsann använda digitala verktyg och företrädesvis säkra provverktyg etc. för nationella provdelars skriftliga produktioner i ovanstående ämnen. Vi har på min skola använt oss av digitala prov i flera år och fått bråka oss fram till detta, då det varit en jätteapparat att kunna genomföra det digitalt för alla elever med en-till-en-dator. Det skulle tidigare vara rektorsbeslut, endast användas undantagsvis, vi har fått stänga ned trådlösa nätet och ditten och datten. Men så: NU! Nu blir det kovändning till hösten 2018! Nu ska alla använda datorn! Så här står det på Skolverkets informationssida, citat:

”I god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

  • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den valda digitala enheten genom att till exempel genomföra andra prov i den.
  • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
  • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.”

De måste driva med oss. De digitala enheter som används behöver ha tillgång till ström? Inga uppdateringar i nära anslutning till provet? Bekanta sig med enheten? Gudars skymning. Kan vi dra upp rullgardinerna i sovsalen Skolverket? Varför? Jo, för jag blir mörkrädd. Om nu skolverksmänniskor offentligt formulerar sig på detta vis år 2017 och förutsätter att undervisningspersonal och våra elever (Givetvis undantagna de som av naturliga skäl kanske inte tidigare använt dator/Ipad) är så fullständigt insnöade att de aldrig tidigare bekantat sig med en digital enhet förut, är det då inte dags att krafsa fjällen från ögonen och storsatsa på fullskalig utbildningsinsats i digital kompetens? Det här är bara HELT otroligt. Men, det visar också på hur mycket det yras i nattmössorna vad gäller insikt och kunskap om utbildningsväsendet i maktens korridorer. Det är pinsamt och skulle det överhuvudtaget finnas en utbildningsminister värd namnet, så skulle åtminstone vederbörande behöva börja bottna i verkligheten och införskaffa sig en kompetens och erfarenhet på området, BETYDLIGT mer än vad vi ser prov på idag. Förskräckligt är vad det är!

Om det förekommer skolor och personal med sådan extremt låg digital kompetensnivå som det förutsätts genom de skolverksformuleringar som synes ovan, ja, men då är det väl verkligen en väckarklocka? Då är det hög tid att börja inventera i verksamheterna i landet! Här kan Skolinspektionen få uppdraget att göra en kompetensöversyn och se till att huvudmännen faktiskt ger personalen verktyg och utbildning för att kunna genomföra en kvalificerad utbildning. Som jag påpekat flera gånger tidigare så finns det ju uppenbarligen redan pengar som fördelas idag genom diverse statsbidrag det går att söka till. Så varför inte göra en rejäl satsning på den digitala kompetensen för all skolpersonal och se till att de som lärarutbildar sig idag på högskolor och universitet har med sig adekvat kunskap? Då duger det faktiskt inte att komma farandes med studentloggböcker av papper som ska fyllas i för hand, vilket vi VFU-handledare möts av idag. (Dessutom innehåller dessa studentböcker redan från början ett antal extra sidor som är till för omprov. Det känns förtroendeingivande!)

För övrigt är vi ett antal lärare som redan besitter en tämligen avancerad digital kompetens, kära Skolverket. Men det beror knappast på att vi har fått möjlighet till fortbildning på området, utan snarare på egenintresse och förståelse för utbildningsuppdraget, att man följer med i samhällsutvecklingen och har blicken fäst mot framtidens kompetensbehovsförsörjning. Kan det vara något att ta efter, kanske? Ett litet uppvaknande? God morgon!

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

 

Back To Top