skip to Main Content
Digitala Veckan

Digitala veckan

Denna vecka ledde Skolverket något som kallades ”Digitala veckan”. Under en vecka är det fokus på digitalisering och skolutveckling.  Det har lagts fram delar ur lärportalerna som handlar om digital kompetensutveckling, samtal, filmer, källkritik etc. Det är bra. Men, en vecka? Kör på nu, Skolverket, driv på skolhuvudmännen ordentligt att ta tag i och fokusera på detta område! Det går inte att köra strutssyndrom och tro att allt kommer lösa sig själv, för det gör det inte! Det måste komma direktiv, styrande direktiv, om hur skolorna måste hantera digitaliseringsreformen på ett lämpligt sätt!

Naturligtvis finns mycket digital kompetens redan ute på vissa av skolorna, men alla som jobbar vet att tiden är vår absolut största fiende. Det måste frisättas tid för möjlighet till kompetensutveckling så att lärare och övrig personal faktiskt har en rimlig chans att utbilda sig. Det gäller även de som kan utmanas ytterligare. Varför kan inte lämpliga personer på huvudmannanivå exempelvis samarbeta med lämpliga personer på högskole- och universitetsnivå, tillsammans med välmeriterade personer för att gemensamt skapa en lämplig grundplattform för både befintliga och blivande lärare? Det borde kunna vara fullt möjligt om dessa tankar omsätts till verklighet nu. I ett antal fall finns otillräcklig digital kompetens på skolorna och att låta en ”blind leda en blind” som det gamla bibelordspråket uttrycker det hela är därför givetvis inte en så framgångsrikmetod. Här finns så oerhört mycket att göra och förbättra! Men det är inte acceptabelt att ställa orimliga krav på lärare och övrig skolpersonal heller om inte förutsättningar finns för att utföra ett uppdrag som tilldelats enheterna.

Det är bra att väcka uppmärksamhet kring området. Att verkligen känna sig bekväm med och besitta kvalificerad kunskap kring det område som man själv ska undervisa i skapar goda förutsättningar för kvalitet i utbildningen för våra elever och ett framåtsträvande i utbildningen. Med ett gediget förarbete vid utformningen av dessa fortbildningsdelar för lärare som grundas i forskning och beprövad erfarenhet så kan vi också möjliggöra en likvärdig grundutbildning som gäller över hela landet och oavsett skolform och stadium.

Gör denna digitala uppmärksamhetsvecka till minst femtiotvå stycken till, Skolverksmänniskor, och jobba på med att sprida medveten kvalitetshöjning av den svenska skolan. Bring it on!

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

 

Back To Top