skip to Main Content

Decemberförberedelser

Decemberförberedelser

Äntligen är det december! Det betyder att aktiviteterna skruvas upp lite ytterligare. Det pyntas och förbereds inför luciatåg, det tränas in julspel, sånger, det tillverkas diverse olika typer av utsmyckningar och inte ett lågstadiegolv är rent från pappersklipp. Vi inväntar ett hägrande skollov. De vuxna stressar med julförberedelser, barnen ser på och lär.

Kontrasterna är många: tänk hur viktigt det är att skolorna gör den här tiden mysig och minnesvärd, när det omgivande mörkret, både i naturen och i världen, är påträngande. Livet är så uppskruvat tidsmässigt, koncentrerat och krävande att en tid och plats där glädje, gemenskap och inre frid ryms, blir så oerhört mycket mer väsentlig. I ett hälsofrämjande perspektiv behöver ett medvetet och förebyggande arbete få mer plats. En god balans mellan rörelse och vila, aktivitet och reflektion är en avgörande utgångspunkt. För de flesta barn är lovet en befrielse, men det finns också barn som bara längtar efter att lovet ska ta slut så vardagen kan återgå igen. Oavsett, måste skolan fortsätta att outtröttligt arbeta stenhårt för att göra skoltiden än mer meningsfull, tydlig, stöttande, uppbyggande, fylld av glädje och gemenskap som förebildlig motpol. Heder åt all den personal som ständigt kämpar för detta!

Arbetet börjar i det lilla. Att exempelvis starta med gemensam reflektion och involvera alla i ett stöttande utvecklingsarbete med fokus på det friska. Vi vill självklart arbeta i en god, stärkande miljö. Vi kan alltid göra saker ännu bättre, utvecklas ännu mer. Dela med oss av goda exempel och lära av det.

Året börjar lida mot sitt slut och en summering börjar vara på plats. Nytt år, nya tag, släng ut det gamla, ta in det nya. Se till att 2018 börjar med nya, friska tag. Det finns så många goda exempel på skolor som medvetet börjat satsa på mer rörelse i vardagen och jobbar med att skapa förutsättningar för en sund, tydlig skolmiljö som bygger på KASAM (Känsla av sammanhang). Således behöver personal och elever känna att deras arbete är meningsfullt, givande och hanterbart så alla mår bra. Här har skolledare ett ytterst och tydligt, juridiskt ansvar.

Låt december bli en månad för reflektion och januari en fräsch nystart! Låt det vara ett ljus i mörkret, en ledstjärna, där skolan blir en hälsobringande kalender som gäller året om och varje lucka, varje dag, är en ny, fantastisk gåva.

Fridfull helg!

 

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top