skip to Main Content
Danderyds Gymnasium Arbetar Med Digitala Klassrum I Skolportalen Haldor

Danderyds gymnasium arbetar med digitala klassrum i skolportalen Haldor

Elever och lärare skulle arbeta i Office-programmen, eleverna på Mac och lärarna antingen på Mac eller PC. Digitala klassrum skulle finnas för varje kurs. Danderyds gymnasium anlitade Portal+ som hjälpte dem i arbetet. Idag har Danderyds gymnasium gått över till Office365, SharePoint och Haldor.

”Att gå över till Office365 från SharePoint Onprem handlar om att slippa sköta uppdateringar av servrar, att mail och Lync fungerar, samt smidighet för elever och lärare att nå alla resurser från ett ställe. I förlängningen har det också medfört stora kostnadsbesparingar för skolan”, säger Joakim Henriksson, som var projektledare på Danderyds Gymnasium.

Under arbetet med införandet av SharePoint på Danderyds gymnasium har skolportalen Haldor vuxit fram. Portal+ har hjäpt till att arbeta fram Haldor, som är digitala klassrum med intranät för elever och lärare. Idag finns egna utbildade ambassadörer på Danderyds Gymnasium som fungerar som ett stöd för verksamheten. De har kompetens för att omsätta verksamhetens krav till den tekniska lösningen. När det uppstår mer avancerade frågor finns Portal+ till hands.

”Det är viktigt att man har en bra samarbetspartner då man går in i Office365 och vill använda det fullt ut som verktyg för skolarbete,” säger Joakim Henriksson.

Varje användare har en personlig inloggning på Haldor. Lärare och elever når sin personliga sida, med åtkomst till det som rör respektive person. Elever ser sin kalender, matlista, elevinfo och har tillgång till de kurser som de läser. Lärarna har tillgång till alla sina kurser och kan lägga upp allt som rör respektive kurs. Varje kurs har en egen webbplats, som ett slags intranät för respektive kurs. Lärarna ansvarar för dessa webbplatser. En webbplats innehåller en nyhetsfeed, där lärare och elever kommunicerar med varandra, samt dokument. Det finns flera olika behörigheter på dokumenten. Samarbetsdokument kan både lärare och elever lägga upp och jobba tillsammans i. Inlämningsdokument arbetar varje elev med och det kan endast läraren och behörig elev se. Här kan eleven göra en uppgift som läraren sedan rättar, direkt i dokumentet och eleven får sedan tillbaka dokumentet med kommentarer.

”Vi började implementeringen av Office365 direkt vid höstterminsstart, den tog ca 2-2,5 månad. Under den tiden har alla lärare och elever fått utbildning och tid att sätta sig in i att arbeta med de olika verktygen. Lärare och elever börjar nu även se nya möjligheter med Haldor och Office365 beträffande kommunikation, information och kunskapsinhämtning”, avslutar Joakim Henriksson.

 

Back To Top