skip to Main Content

Integration och analys

Många skolor har redan system för hantering av till exempel schemaläggning, fråvarorapportering, betygssättning och omdömeshantering. Därför arbetar vi tillsammans med våra partners för att kunna synkronisera och visa data från andra system i Haldor. Det innebär att en användare i…

Läs mer
Back To Top