skip to Main Content
The Future Is Here

The future is here!

MTH Utbildning är en nystartad friskola belägen i Hudiksvall som satsar hårt på användandet av digital teknik i klassrummet. På bara ett år har skolan befäst sin position som en av de kanske mest innovativa skolorna i hela Sverige och…

Läs mer

Underbara show

Jag såg den utomordentligt härliga feelgood-filmen ”The Greatest Showman” nyligen. Sångerna, gott folk! Musiken! Vilket patos! Härliga tider! Det är precis den typ av inspiration vilken kännetecknade filmen, den kraftfullt flödande kreativiteten, den smittande livsglädjen, den övertygande tron på människan,…

Läs mer
Ljust I Tunneln

Ljuset i tunneln

Jag pratade i veckan med en kollega. Vi pratade om ljuset i tunneln. Att nu när alla betygen snart är satta, så kan en sliten lärare äntligen börja andas igen, se en ände, inse att sommaren nog faktiskt är i…

Läs mer
Sabotage

Sabotage

Matematikproven för gymnasiet är de sista proven ut för läsåret. En summering vad gäller nationella proven utifrån hur det sett ut i år kan bara göras utifrån ett enda ord: katastrof! I stort sett vartenda nationellt prov detta år, inom…

Läs mer

Sagan om andraspråket feat. Svenska Akademin

Det var en gång ett rike där invånarna ansåg sig vara upplysta, moderna och humana. Eftersom man ansåg sig vara så förträffliga, skapades regler och lagar man tyckte var helt genomtänkta. De inberäknade alla konsekvenser och andades ett långsiktigt tänkande.…

Läs mer

En hjältes död

Jag hade egentligen tänkt skriva om något helt annat. Men så slog nyheten ned igår, fredag, att ytterligare en talangfull, framgångsrik ung hjälte tragiskt nog har gått ur tiden. I en tuff, splittrad värld, där hög prestation skenbart tycks visa…

Läs mer
SETT

Har man SETT!

Jag var på SETT- mässan i Kista nu i veckan. Tittade runt, pratade och lyssnade. Ett spännande möte med intressenter på många sätt. Besökarna var många, det var trångt och livligt och utbudet ändå tämligen varierande. En källa till inspiration,…

Läs mer
Arv

Arv och miljö

En het potatis är den ständigt aktuella frågan kring arv och miljö. Sett ur en psykologisk synpunkt, kan frågan ses på ett visst sätt, ur en pedagogisk synvinkel blir perspektivet kanske annorlunda. Dock, det går inte komma ifrån att flera…

Läs mer

Kunskap och prov

Så har det hänt igen: nationella proven i svenska åk 9 stulna och spridna för vinden. En mängd lärare sliter sitt hår och elever riskerar att misstänkas för fusk. Att avgöra om en elev fuskat eller ej är mycket svårt,…

Läs mer
Back To Top