skip to Main Content

Bron Innovation uppmärksammar vår satsning

Vi på Haldor är glada över att Bron Innovation uppmärksammat vår satsning och rekrytering av VD.
Följ länken för att komma till artikeln. http://www.broninnovation.se/nyheter/haldor-siktar-pa-genombrott-for-digitala-larplattformar

Bron – En kraftsamling för digital förnyelse
Bron är ett innovationssystem med säte i Västernorrland som samlar aktörer med ett gemensamt intresse för verksamhetsutveckling i ett digitalt samhälle. Inom Brons nätverk är fler än fler än 5 000 människor. Inom flera delområden håller systemet en nationell höjd och har en internationell betydelse!

 

Back To Top