skip to Main Content
MTH Utbildning

Johanna Örnehag, rektor på MTH Utbildning i Hudiksvall.

MTH Utbildning & Haldor samarbetar nära kring digitala stödfunktioner inom skolverksamhet. Samarbetet innefattar Haldors lärplattform, digitala lärverktyg i Office 365 och Teams for Education, samt verksamhetsstöd och fortbildning för personal och elever. Tillsammans arbetar vi för att utveckla optimala lösningar för att eleverna ska ges de bästa förutsättningar att lära i en lustfylld och kreativ lärmiljö.

Samarbetet har fungerat väl och jag tror att anledningen till det är att båda parter arbetar utifrån en hög flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Att det finns flera olika kompetenser har bidragit till att lärplattformen, de digitala verktygen samt stödinsatserna ständigt anpassas till verksamhetens behov. Tillsammans utgår vi givetvis från aktuell forskning där målet är bygga en stabil, effektiv och framförallt inspirerande skola där framtidskompetenserna finns i sikte.

Haldors lärplattform är effektiv och användarvänlig,  särskilt anpassad för svenska läroplaner och kan skräddarsys till MTH Utbildnings önskemål och behov. Då den är byggd på Office 365 så innebär det att alla de digitala lärverktyg som finns i Microsofts tjänster också finns inbyggda i lärplattformen. Haldor har ett nära samarbete med Microsoft, vilket innebär att både Haldor och MTH Utbildning har förutsättning att nyttja de styrkor som finns i Office 365 till fullo.

Använder man Haldor kan man som lärare, elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till det som är viktigt när det gäller planering, dokumentation, information och kommunikation. Ett konkret exempel är att det går lätt att arbeta ämnesövergripande då det går att integrera kunskapskrav från flera ämnen till samma planering eller uppgift. En annan fördel är att vi inte behöver använda flera olika system, utan vi har allt samlat under samma tak i och med samkörningen med Office 365. Ambitionen är att detta kommer att leda till ännu effektivare och mer kvalitetssäkrad administration. Ett ytterligare mål för mig som rektor är att det ska leda till att lärare och personal kan avsätta mer tid till skolans huvuduppdrag, vilket är att utveckla skolans lärmiljö så att eleverna ges goda förutsättningar att lära sig till sin fulla potential.

Jag kan rekommendera Haldor då de erbjuder en unik helhetslösning där de agerar som ett fullvärdigt stöd både gällande utbildning inför användandet och under pågående skolverksamhet. Det finns tillgång till konkret feedback ur ett pedagogiskt perspektiv och snabb support när behov uppstår. Haldor har ett öppet förhållningssätt vilket innebär att de lyssnar in behov och vi kan därefter i samråd hitta nya lösningar. Personalen på Haldor brinner för skolutveckling och fungerar mer som en samarbetspartner än som en tjänst som kan köpas in.

/Johanna Örnehag, Rektor MTH Utbildning

Läs mer om MTH Utbildning här >>

Johanna Örnehag
Back To Top