skip to Main Content

Kerstin Tegeback, rektor på Heliås Sidsjön

Heliås är en skola som vill vara ledande och därför vill vi använda oss av en lärplattform som håller måttet. Vi har sedan en längre tid samarbetat med Haldor och varit en del i utvecklandet av lärplattformen. Samarbetet har fungerat mycket bra, då vi haft mycket tid för reflektion men också inflytande kring utvecklingen. När vi framfört kommentarer kring förbättringsområden så har vi fått snabb respons och återkoppling. Jag rekommenderar Haldor som lärplattform och företaget i synnerhet, då personalen är tillmötesgående och lätta att arbeta tillsammans med. Haldor är väldigt angelägna om att hjälpa till och finnas till för oss som kund. Tillsammans har vi haft ett mycket givande samarbete!

– Kerstin Tegeback, Heliås lärcentrum

 

Haldor - Lollo Rohdén Heliås

Lollo Rohdén, SO lärare på Heliås Sidsjön

Som lärare jobbar jag hårt för att hitta effektiva och lättillgängliga metoder för dokumentation och kommunikation med elever, kollegor och vårdnadshavare. Det känns fantastiskt att vi som skola, tillsammans med Haldor, får vara med och utveckla en lärplattform vars syfte är att erbjuda oss just denna effektivitet. Haldor lyssnar in våra önskemål och vi får vara med och påverka och testa olika funktioner. När vi återkopplar får vi snabb respons. Det är tydligt att Haldor vill ha en lärplattform som är byggd av och med lärare samt elever och som utvecklas i ständigt nära samarbete med oss. När vi ser ett behov som kan komma att underlätta vårt arbete bygger Haldor vidare på det. Jag ser fram emot fortsatt samarbete och ger Haldor mina varmaste rekommendationer!

– Lollo Rohdén, Heliås lärcentrum

Back To Top