Haldor är ett LMS i Office 365

Haldor har skapat den röda tråden i Microsoft Office 365. Tillsammans med lärare, designers och utvecklare har vi skapat en röd tråd som får alla delarna från planering till bedömning att hålla ihop och där kunskapskraven följer med. Bedömningarna sammanställs i elevens summativa matris och synliggörs för elever, lärare och vårdnadshavare i översiktsvyn. Idag används Haldor av både privata och kommunala grundskolor, gymnasieskolor och eftergymnasiala skolor. Haldor är ett LMS, learning management system i Office 365. Varje modul går att beställa separat till en skola men för bästa resultat rekommenderar vi att ni använder funktionerna tillsammans.

Office 365 Education

Med Haldor och Microsoft Office 365 Education kan ni samarbeta på alla enheter och plattformar för Android-, iOS- och Windows-enheter. Microsoft Office 365 är kostnadsfritt för lärare som arbetar på en utbildningsinstitution eller elever som är inskrivna på en utbildningsinstitution. I Office 365 tjänsten ingår Teams, Office Online (Word, PowerPoint, Excel och OneNote), obegränsat OneDrive-lagringsutrymme, Yammer och SharePoint-webbplatser.

Haldor ♥ Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett digitalt samarbetsverktyg som samlar konversationer, innehåll och appar på ett ställe. Till Teams har vi på Haldor byggt moduler som administratörer och lärare lätt kan lägga till i Teams för planering, uppgiftshantering samt bedömning med svenska kunskapskrav. Via Teams har du alltid en snabb tillgång till information och dokument skapade inom Office 365, som exempelvis Excel-filer och PowerPoint-presentationer och använder ni Haldors översiktsvy har ni allt ni behöver på ett ställe, en startsida för elever, lärare, personal och vårdnadshavare.

Översiktsvy som förenklar

Översiktsvy Office 365

Flera skolor som valt Microsoft Office 365 har saknat en startsida, vi på Haldor har tagit fram den och kallar den Haldors översiktsvy…   >> Läs mer

Planering

Planering Office 365

En lärare i ett ämne eller en kurs kan med planeringsfunktionen dela upp kursen/ämnet/terminen i flera moment avgränsade med…   >>Läs mer

Uppgifter

Uppgift Office 365

En uppgift kan vara en redovisning, seminarium, prov (muntligt, skriftlig), läxa, uppdrag eller annat som läraren vill bedöma…   >> Läs mer

Bedömning

Bedömning Office 365

Lärare kan följa elevernas progression framåt i uppgiften genom att se status om eleverna har påbörjat uppgiften eller inte…   >> Läs mer

Plagieringskontroll i Teams

Plagieringskontroll i Teams

Med detta tillägg kan lärarna skicka in elevernas arbeten direkt till Urkund för plagieringskontroll i Teams uppgiftsfunktion. Denna modul…   >> Läs mer

Haldors digitala klassrum

Klassrum Sharepoint online

Antingen kan en skola eller lärare välja att använda Teams i Office 365 eller Haldors digitala klassrum i SharePoint online…   >> Läs mer