skip to Main Content

Customer references

Kerstin Tegeback, rektor på Heliås Sidsjön

Heliås är en skola som vill vara ledande och därför vill vi använda oss av en lärplattform som håller måttet. Vi har sedan en längre tid samarbetat med Haldor och varit en del i utvecklandet av lärplattformen. Samarbetet har fungerat mycket bra, då vi haft mycket tid för reflektion men också inflytande kring utvecklingen. När vi framfört kommentarer kring förbättringsområden så har vi fått snabb respons och återkoppling. Jag rekommenderar Haldor som lärplattform och företaget i synnerhet, då personalen är tillmötesgående och lätta att arbeta tillsammans med. Haldor är väldigt angelägna om att hjälpa till och finnas till för oss som kund. Tillsammans har vi haft ett mycket givande samarbete!

– Kerstin Tegeback, Heliås lärcentrum

 

Haldor - Lollo Rohdén Heliås

Lollo Rohdén, SO lärare på Heliås Sidsjön

Som lärare jobbar jag hårt för att hitta effektiva och lättillgängliga metoder för dokumentation och kommunikation med elever, kollegor och vårdnadshavare. Det känns fantastiskt att vi som skola, tillsammans med Haldor, får vara med och utveckla en lärplattform vars syfte är att erbjuda oss just denna effektivitet. Haldor lyssnar in våra önskemål och vi får vara med och påverka och testa olika funktioner. När vi återkopplar får vi snabb respons. Det är tydligt att Haldor vill ha en lärplattform som är byggd av och med lärare samt elever och som utvecklas i ständigt nära samarbete med oss. När vi ser ett behov som kan komma att underlätta vårt arbete bygger Haldor vidare på det. Jag ser fram emot fortsatt samarbete och ger Haldor mina varmaste rekommendationer!

– Lollo Rohdén, Heliås lärcentrum

MTH Utbildning

Johanna Örnehag, rektor på MTH Utbildning i Hudiksvall.

MTH Utbildning & Haldor samarbetar nära kring digitala stödfunktioner inom skolverksamhet. Samarbetet innefattar Haldors lärplattform, digitala lärverktyg i Office 365 och Teams for Education, samt verksamhetsstöd och fortbildning för personal och elever. Tillsammans arbetar vi för att utveckla optimala lösningar för att eleverna ska ges de bästa förutsättningar att lära i en lustfylld och kreativ lärmiljö.

Samarbetet har fungerat väl och jag tror att anledningen till det är att båda parter arbetar utifrån en hög flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Att det finns flera olika kompetenser har bidragit till att lärplattformen, de digitala verktygen samt stödinsatserna ständigt anpassas till verksamhetens behov. Tillsammans utgår vi givetvis från aktuell forskning där målet är bygga en stabil, effektiv och framförallt inspirerande skola där framtidskompetenserna finns i sikte.

Haldors lärplattform är effektiv och användarvänlig,  särskilt anpassad för svenska läroplaner och kan skräddarsys till MTH Utbildnings önskemål och behov. Då den är byggd på Office 365 så innebär det att alla de digitala lärverktyg som finns i Microsofts tjänster också finns inbyggda i lärplattformen. Haldor har ett nära samarbete med Microsoft, vilket innebär att både Haldor och MTH Utbildning har förutsättning att nyttja de styrkor som finns i Office 365 till fullo.

Använder man Haldor kan man som lärare, elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till det som är viktigt när det gäller planering, dokumentation, information och kommunikation. Ett konkret exempel är att det går lätt att arbeta ämnesövergripande då det går att integrera kunskapskrav från flera ämnen till samma planering eller uppgift. En annan fördel är att vi inte behöver använda flera olika system, utan vi har allt samlat under samma tak i och med samkörningen med Office 365. Ambitionen är att detta kommer att leda till ännu effektivare och mer kvalitetssäkrad administration. Ett ytterligare mål för mig som rektor är att det ska leda till att lärare och personal kan avsätta mer tid till skolans huvuduppdrag, vilket är att utveckla skolans lärmiljö så att eleverna ges goda förutsättningar att lära sig till sin fulla potential.

Jag kan rekommendera Haldor då de erbjuder en unik helhetslösning där de agerar som ett fullvärdigt stöd både gällande utbildning inför användandet och under pågående skolverksamhet. Det finns tillgång till konkret feedback ur ett pedagogiskt perspektiv och snabb support när behov uppstår. Haldor har ett öppet förhållningssätt vilket innebär att de lyssnar in behov och vi kan därefter i samråd hitta nya lösningar. Personalen på Haldor brinner för skolutveckling och fungerar mer som en samarbetspartner än som en tjänst som kan köpas in.

/Johanna Örnehag, Rektor MTH Utbildning

Läs mer om MTH Utbildning här >>

Johanna Örnehag

Vi har valt Haldor för att vi tycker att de är professionella och måna om att anpassa efter våra speciella behov och önskemål. Det känns som ett företag med kunderna i fokus och att vi kommer att ha full support genom hela processen. Vi känner oss trygga i utvecklandet i vår skolportal och ser fram emot ett spännande samarbete.

Sandra Fjordebeck Fritzsche, rektor på Montessoriskolan Centrum

Haldor har varit mycket kompetenta, lyhörda och serviceinriktade. Haldor har alltid funnits till hands både på plats och på distans. Vi kan utan tvekan lämna våra bästa rekommendationer!

Back To Top