Ledarskap

Vad är egentligen en bra lärare? Vilka ingredienser behövs för ett bra klassrumsledarskap? Vad säger forskningen? Det finns ingen kategori yrkesverksamma som så frekvent granskas och bedöms hur de är som personer, som yrkesmänniska, som person, hur personen talar, är…

Läs mer

Motivation och engagemang

Har ni sett de populärvetenskapliga TV-programmen vetenskapens världs temaomgång denna höst som handlar om skola och forskning? De kallar temat: ”Bästa skolan” och visar upp några intressanta aspekter av skolutformningar och tankegångar som förhoppningsvis kan väcka upp några strutssyndromsskadade skolpolitiker…

Läs mer

Söka statsbidrag

Ibland kan man bli lite fundersam. Jag undrar inte så sällan: hur tänkte de nu? Svaret står oftast skrivet i stjärnorna, så det är bara att fortsätta med att envist blicka framåt, slå på tunnelseendet och gå vidare. Som en…

Läs mer

Språkets betydelse

Hur pratar vi med varandra? Vad är lämpligt och inte? Hur pratar unga med varandra? Hur är språket ute på nätet? Nättrollens kränkande och nedsättande språk, de som vill skada, de som vill hata. De som vill sprida glädje, de…

Läs mer

The end is near…

Terminsslutet är nära och våra kära elever har avslutat eller är på väg att avsluta sina absolut sista delar i olika kurser och ämnen. Solen lyser, sommaren konkurrerar om uppmärksamheten och motivationen att få vara utomhus är hög. Det spelas…

Läs mer

Pengar, pengar, pengar

Alla vet att pengar har betydelse. Ekonomiskt tänkande är avgörande för att exempelvis få ett företag att fungera, som motivation till att arbeta, för att driva en utveckling framåt med mera. Kravet på god ekonomi står dock som en vass…

Läs mer

Kvalitet och kvalifikation

Jag har arbetat över 20 år som lärare. Under denna tid har jag även studerat och fortbildat mig på en hel del olika högskolor och universitet runt om i landet. Genom lärar- och studentperspektiv har jag stött på, och använt,…

Läs mer

Skolkommission-och-lärarutbildning

Skolkommissionen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 20/4-17 och där finns ett antal intressanta synpunkter att syna i sömmarna. Jag ämnar granska lite kring området: lärarutbildning. I slutbetänkandet lyfts fram att lärarutbildningarna behöver ses över och, så att säga, ”skärpas…

Läs mer