Kvalitet och kvalifikation

Jag har arbetat över 20 år som lärare. Under denna tid har jag även studerat och fortbildat mig på en hel del olika högskolor och universitet runt om i landet. Genom lärar- och studentperspektiv har jag stött på, och använt,…

Läs mer

Skolkommission-och-lärarutbildning

Skolkommissionen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 20/4-17 och där finns ett antal intressanta synpunkter att syna i sömmarna. Jag ämnar granska lite kring området: lärarutbildning. I slutbetänkandet lyfts fram att lärarutbildningarna behöver ses över och, så att säga, ”skärpas…

Läs mer
  • 1
  • 2