Pengar, pengar, pengar

Alla vet att pengar har betydelse. Ekonomiskt tänkande är avgörande för att exempelvis få ett företag att fungera, som motivation till att arbeta, för att driva en utveckling framåt med mera. Kravet på god ekonomi står dock som en vass…

Läs mer

Kvalitet och kvalifikation

Jag har arbetat över 20 år som lärare. Under denna tid har jag även studerat och fortbildat mig på en hel del olika högskolor och universitet runt om i landet. Genom lärar- och studentperspektiv har jag stött på, och använt,…

Läs mer

Skolkommission-och-lärarutbildning

Skolkommissionen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 20/4-17 och där finns ett antal intressanta synpunkter att syna i sömmarna. Jag ämnar granska lite kring området: lärarutbildning. I slutbetänkandet lyfts fram att lärarutbildningarna behöver ses över och, så att säga, ”skärpas…

Läs mer