Nationella prov

Om nationella provens betydelse Onsdagen 15 november klubbades ett beslut igenom av riksdagen, som innebär att de nationella proven får större betydelse vid betygssättning. Några dagar före kunde vi läsa om att två forskare från Karlstads universitet, Michael Tengberg och…

Läs mer

Ord

"Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når” (ur: Shakespeares Hamlet, akt III scen I) Kunskap är makt och ordets makt är oändligt. I Shakespearecitatet ovan lyfts en viktig poäng fram, då den belyser ett viktigt…

Läs mer

Kunskapskrav

Nu ska jag ta upp ett brännhett ämne: kunskapskraven i skolan. Dessa är formulerade utifrån noga genomtänkta ordval och har särskilt fokus på att vara vägledande utan att vara alltför styrande. Trodde man. I sin villfarelse. På Skolverket, alltså. Ett…

Läs mer

Politikerstress på Skolverket?

Jag öppnar dagens mail och får punktligt information om nya publikationer från Skolverket. Där kan man hitta mycket intressant och ”intressant”. I dag, gott folk, hittade jag återigen något ”intressant”! Den första publikation som lyfts fram i min stående prenumeration…

Läs mer
Digitala Veckan

Digitala veckan

Denna vecka ledde Skolverket något som kallades ”Digitala veckan”. Under en vecka är det fokus på digitalisering och skolutveckling.  Det har lagts fram delar ur lärportalerna som handlar om digital kompetensutveckling, samtal, filmer, källkritik etc. Det är bra. Men, en…

Läs mer
God Morgon!

God morgon!

Detta yttrande brukas vanligen i de arla morgontimmarna för att hälsa en ny dag välkommen till en vaken skara medmänniskor. Notera ordet vaken. På Skolverkets hemsida flaggades det upp i tisdags (10/10) att det nu är ett första steg taget…

Läs mer

Katten på råttan, råttan på repet

Skolverket har krafsat fram lite statistik som visar att den totala andelen behöriga för att söka till gymnasiet sjunker. Några avgörande faktorer kan skönjas: kön, ursprung (=språkkunskaper) och föräldrar. Råkar man vara gosse och ha föräldrar med låg utbildningsgrad och…

Läs mer

Lycka i vardagen

Ett enda litet tillfälle. Några minuter av min tid. Lite samtal, ett förtroende och en förlösande hjälpande hand som plötsligt får en elev att lysa upp, hitta tillbaka till arbetet och kanske någonstans väcktes en förhoppning, jag inte hade en…

Läs mer

Ledarskap II

Då så. Då tar vi fram en fortsättning på föregående blogginlägg och pratar ledarskap på chefsnivå. Det råkade nämligen bli en aning högaktuellt i och med Skolverkets nytillträdde generaldirektör Peter Fredriksson uttalanden i en intervju i Lärarnas tidning 7/9-17. I…

Läs mer

Ledarskap

Vad är egentligen en bra lärare? Vilka ingredienser behövs för ett bra klassrumsledarskap? Vad säger forskningen? Det finns ingen kategori yrkesverksamma som så frekvent granskas och bedöms hur de är som personer, som yrkesmänniska, som person, hur personen talar, är…

Läs mer