Bron Innovation uppmärksammar vår satsning

Vi på Haldor är glada över att Bron Innovation uppmärksammat vår satsning och rekrytering av VD.
Följ länken för att komma till artikeln. http://www.broninnovation.se/nyheter/haldor-siktar-pa-genombrott-for-digitala-larplattformar

Bron – En kraftsamling för digital förnyelse
Bron är ett innovationssystem med säte i Västernorrland som samlar aktörer med ett gemensamt intresse för verksamhetsutveckling i ett digitalt samhälle. Inom Brons nätverk är fler än fler än 5 000 människor. Inom flera delområden håller systemet en nationell höjd och har en internationell betydelse!