Läskunskaper- en pärla

I det emotsedda resultatet från senaste PIRLS-mätningen (Progress in International Reading Literacy Study) framkommer att läsförmågan hos fjärdeklassarna förbättrats i landet. Sverige uppvisar inte längre ett fallande resultat mätt med internationella mått. Det är sannerligen mycket upplyftande nyheter och en…

Läs mer

Decemberförberedelser

Äntligen är det december! Det betyder att aktiviteterna skruvas upp lite ytterligare. Det pyntas och förbereds inför luciatåg, det tränas in julspel, sånger, det tillverkas diverse olika typer av utsmyckningar och inte ett lågstadiegolv är rent från pappersklipp. Vi inväntar…

Läs mer

Nationella prov

Om nationella provens betydelse Onsdagen 15 november klubbades ett beslut igenom av riksdagen, som innebär att de nationella proven får större betydelse vid betygssättning. Några dagar före kunde vi läsa om att två forskare från Karlstads universitet, Michael Tengberg och…

Läs mer

Ord

"Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når” (ur: Shakespeares Hamlet, akt III scen I) Kunskap är makt och ordets makt är oändligt. I Shakespearecitatet ovan lyfts en viktig poäng fram, då den belyser ett viktigt…

Läs mer

Kunskapskrav

Nu ska jag ta upp ett brännhett ämne: kunskapskraven i skolan. Dessa är formulerade utifrån noga genomtänkta ordval och har särskilt fokus på att vara vägledande utan att vara alltför styrande. Trodde man. I sin villfarelse. På Skolverket, alltså. Ett…

Läs mer

Politikerstress på Skolverket?

Jag öppnar dagens mail och får punktligt information om nya publikationer från Skolverket. Där kan man hitta mycket intressant och ”intressant”. I dag, gott folk, hittade jag återigen något ”intressant”! Den första publikation som lyfts fram i min stående prenumeration…

Läs mer